Orta Karadeniz Sanayici Ve İş İnsanları Derneği Kuruldu

Orta Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Derneği, kısa ismi ile OKAD 24 Mayıs 2018 günü, Samsun’da düzenlenen geniş katılımın sağlandığı bir toplantı ile kurularak hızla çalışmalarına başladı. Dernek, asansör sanayi üzerine faaliyet gösteren iş insanlarının Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki faaliyetlerini ve birliktelik gücünü arttırmayı hedefliyor.
7 asil üye, 7 yedek üye, 3 denetçi asil, 3 denetçi yedek, 14 Yönetim Kurulu üyesi ile kurulurken Dernek Yönetim Kurulu Başkanı yapılan oylamada oyların büyük çoğunluğunu alarak seçilen, Vemas Asansör Kurucusu Atilla Verim oldu. OKAD Yönetim Kurulu’nda görev alacan isimler ise şöyle: Yönetim Kurulu Asil Üyeler ATİLLA VERİM, BAŞKAN / VEMAS ASANSÖR  ADEM AKTAŞ, BAŞKAN YRD. / LOTOS ASANSÖR  BAHTİYAR MADALI,  GENEL SEKRETER / İLKAS ASANSÖR  ERSİN KATMERLİKAYA,  SAYMAN / ÖZİNAN ASANSÖR  NİHAT GONAN, ÜYE / NİMAS ASANSÖR  İBRAHİM KAPLAN, ÜYE / 19 MAYIS ASANSÖR  HARUN ÇELİK, ÜYE / ÇELSAN ASANSÖR Yönetim Kurulu Yedek Üyeler MURAT AYGÜN, YEDEK ÜYE /AYKA ASANSÖR  ADEM ERDEM, YEDEK ÜYE / SİNAS ASANSÖR  MEHMET VERİM, YEDEK ÜYE / VERİMLİFT ASANSÖR RIDVAN KUDU, YEDEK ÜYE / KUVVET MÜHENDİSLİK  HÜSEYİN SANDIKÇI, YEDEK ÜYE / SANDIKÇI ASANSÖR  SERKAN DEMİRGÜL, YEDEK ÜYE / UZMAN ASANSÖR  AYDIN ÖZTÜRK, YEDEK ÜYE / NEVAY ASANSÖR Denetim Kurulu Asil Üye listesi  MURAT AKBULUT, ASİL ÜYE / KAYHAN ASANSÖR AZİZ KIRBAŞ, ASİL ÜYE / METALSAN ASANSÖR HAYRİ AYAN, ASİL ÜYE / ÖNDER ASANSÖR Denetim Kurulu Yedek Üye listesi BAHATTİN SÜZEN, YEDEK ÜYE / ÖZERENTAŞ ASANSÖR YAKUP BAYAT, YEDEK ÜYE / ÖNER ASANSÖR  ERCAN POLAT, YEDEK ÜYE / ERPOL ASANSÖR Atilla Verim: “Kişisel Menfaatlerden arındırılmış örnek bir dernek olacağız” OKAD Başkanı seçilen Atilla Verim ile yapılan ilk toplantının ardından gerçekleştirdiğimiz kısa röportajda kuruluş amaçlarını şöyle açıkladı; “OKAD, halkımızın daha çağdaş ve iyi yaşayabilmesi için imal edilen ve hizmete sunulan asansörlerle ilgili imalatçı ve bakımcı firmalar arasında ki mesleki dayanışmayı sağlamayı ve tüketici konumundaki asansör yaptırıcısı ve kullanıcıların hak ve menfaatlerini korumayı amaç edinmiş bir dernektir. OKAD mesleki çalışmalarını son derece verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye çaba gösterecektir. Bu çabanın karşılığını yeni başarılar olarak da alacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Gerek yapısı, gerekse fonksiyonları itibarı ile OKAD seçkin üyeleri ile mensubu olduğumuz asansör sektörünün gelişimi için Bakanlıklar, TSE ve mahalli idarelere yönelik kararların alınmasında söz sahibi olacaktır. OKAD  değişik asansör firması mensuplarının üyeliklerinden oluşan bir dernek olmasına rağmen, fevkalade büyük bir olgunlukla, Türk asansör sanayisine örnek teşkil edecek düzeyde, kişisel menfaatlerden arınmış ve tam bir ittifak içerisinde uyumlu bir çalışma sergileyecektir. Derneğimiz, yurt genelindeki asansör dernekleriyle de aynı doğrultuda ilişkiler içinde olacaktır.” “Üyelerimizin dünyaya pazarında söz hakkı edinmesi için çaba göstereceğiz” Önemli mesajlar ve asansör sektörünün gelişimine katkı sağlayacak disiplinli bir yapı vizyonu ile yola çıkan Atilla Verim ve OKAD ekibi; asansör sektörünün dünya pazarında daha fazla yer edinmesi amaçlı önemli projeler de geliştiriyor. Verim, konu ile ilgili olarak;OKAD 'ın temel vizyonu, Türk asansör sanayisinin müşterek menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlayarak, üyelerimizin mesleki kalitelerini iyileştirip yükseltmesini ve dünya pazarında söz hakkı edinmeleri için çaba göstereceğiz”, şeklinde konuştu. “Haksız rekabet sektörümüzün en kritik sorunlarından birisi” 24 Mayıs 2018’deki seçimin ardından denek üyeleri ile çalışmalara başlayan Atilla Verim, OKAD’ın öncelikli projeleri ile de şu bilgileri aktardı: Can ve mal güvenliğine haiz asansör sektöründe üretim ve periyodik aylık bakım hizmetleri faaliyetleri ile iştigal eden tüm sektör paydaşlarımızın ortak menfaatlerini gözetmek adına, sektörün kayıt altına alınmasının sağlamansı çok önemli. Bildiğiniz üzere haksız rekabet sektörümüzün en kritik sorunlarından birisi. Bunu önlemek gibi temel konularda çalışarak, bu amaçlara yönelik önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca meslek mensuplarının birbirileri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün yurt içi ve dışında temsil ve tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, sektörün ekonomik ve kültürel anlamda gelişerek kalkınması için çalışmalar gerçekleştireceğiz.” İlk iş Ar-Ge Çalışmaları olacak Ar-Ge ve eğitim çalışmalarının da önemine dikkat çeken Verim; “Sektörümüzdeki en önemli hususlardan biri de yetişmiş eleman sıkıntısı. Biz OKAD olarak  bununla ilgili bölgemizdeki sanat okullarında bölüm açma ve bu okullarda eğitim gören öğrencileri mesleğe yönlendirici faaliyetlerde bulunacağız. Bununla birlikte Türk asansör sanayisinin gelişimi için en önemli koşullardan birisinin de Ar-Ge faaliyetleri olduğunun bilincindeyiz. Hali hazırda bu konu ile ilgili geliştirdiğimiz projelerimiz de mevcut.  Yerli imalat firmalarına AR-GE desteği faaliyetlerinde bulunarak kalite standartlarına uygun ürün imal ettirmek için, yönlendirici çalışmaları ise hemen uygulamaya başlayacağız.” dedi.