Asansör Montajında Risk Analizi

Ergin Hiçyılmaz
Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alan Şefi
ehicyilmaz@yandex.com

Asansörler montajında uygunsuz çalışma koşulları, çeşitli tehlikelere ve rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu rahatsızlıklar fiziksel güç gerektiren işleri yapan çalışmalarda (asansör montajında) daha çok görülmektedir. Ağır ve tehlikeli iş grubuna giren asansör montajında, işe başlanmadan önce riskli çalışma içeren görevler ortaya çıkarılmalı ve önlemler alınmalıdır. Montaj aşamalarında aşağıdaki işlemler dikkate alınmalıdır.

  1. İş güvenliği önlemleri (iskele, güvenlik şeritleri, uyarı levhaları, emniyet halatı, kuyu çalışma alanı aydınlatması) alınmalı ve teyit edilmeli.
  2. İmalat planlaması açısından röleve alınıp kuyu ölçüsündeki sapmalar tespit edilmeli ve en küçük kuyu ölçüsüne göre montaj projelendirilmeli.
  3. İşin, iş organizasyonuna uygun olarak yapılabilmesi için inşaat tarafından yapılabilecek imalatlar ve işler belirlenmeli.
  4. Enerji sağlanması, depo temini, iskelenin güvenli olduğunun kontrolü yapılmalı. 
  5. İnşaatta çalışan diğer ekipler ile koordineli çalışılmalı, onların da asansör kuyusundan dolayı olabilecek kazaları önleme çalışması yapılmalı.
  6. İnşaatın hangi aşamasında hangi asansör montajının gerçekleşeceği inşaat firması ile koordineli olarak planlanmalı.
  7. Ağır yükler kapı, motor vb, inşaat vinçleri ile çeşitli güvenlik önlemleri alınarak taşınmalı.
  8. Asansör montaj işlerinde çalışan ekipler birbirlerinden haberdar olmalı.
  9. Montajda olabilecek potansiyel hatalar tanımlanmalı, ortadan kaldırmak için çalışmada kullanılan tekniğin sırası belirlenip düzenleyici ve önleyici faaliyet ve etkinlikler (eğitimler) yapılmalıdır.

Çalışmalarda işçi sağlığı ve iş güvenliği tam olarak uygulanmalı bu sayede kazaların azaltılabileceği ve kaza oluşumuna engel olunabileceği bir gerçektir.

BAKIM

TS 12255'teki forma göre belirlenen kriterlerde yapılmalıdır.

ASANSÖR MONTAJINDA MALİYET ANALİZİ

Asansör yapımında ilk olarak asansör kuyusu incelenmelidir. Röleve işlemleri gerçekleştirilmeli kuyu dibi ve üstü ölçüleri ile makine dairesinin yüksekliği başta olmak üzere ölçüleri alınmalıdır.

PROJE HAZIRLANMALI

Projeye göre malzeme listesi hazırlanmalı (tüm malzemeler cıvata, somun, kapı, motor, ray…. vb. fiyatlandırılmalı) ve bu listeye göre tedarikçiden fiyat teklifi alınmalı.

Proje onayı alınmalı, müşterinin özel şartnamesi varsa onun maliyeti çıkarılmalı, nakliye maliyetleri belirlenmeli, işçilik ve SGK maliyetleri hesaplanmalı, son kontrol için işçilik yol gibi maliyetler belirlenmeli, ruhsat aşamasındaki giderler hesaplanmalı, kâr konulmalı, genel giderler (ofis, belgelendirme, proje, ruhsat vb.) belirlenmeli, vadeli olacaksa maliyetten gelen maliyetler hesaplanmalı ve toplam maliyet belirlenmeli.

Gerçek maliyet hesaplanmadan yapılan işler ya işleri riskli yapmak ya da para kazanmamak anlamına gelir. Bu da işletmelerin ayakta durmasını zorlaştırır.