Federasyon Ne Hiçbir Şeydir, Ne De Her Şeydir

FEDERASYON NE HİÇBİR ŞEYDİR, NE DE HER ŞEYDİR  Asansör sektörü ile ilgili etkinliklerin birçoğunun hem organizasyonunda yer aldım hem de katıldım. Asansör Sanayicileri Federasyonun kurulması yönünde zihni mesai harcadım. Bu vesileyle çok değerli dostlar ve tecrübeler edindim, sektörü az çok tanıma fırsatı buldum. Sektör mensuplarının derneklerden ve federasyondan ya çok şey beklediklerini veya ilgisiz kaldıklarını fark ettiğim için -samimiyet ve iyi niyetle- bu konuda birkaç söz söylemek istiyorum. “Federasyon üst kuruluştur”
  • Dernekler bir araya gelir ve federasyon kurarlar. Federasyon üst kuruluştur. Dernekler bölgelerinde, federasyon ülke genelinde faaliyet gösterir.
  • Dernekler ne her şeyi federasyondan beklemeli ne de federasyonun üstüne çıkmalıdır. Herkesin kendi alanında olabildiğince etkin olması, ahenk, uyum ve koordinasyon içinde çalışmaları ideal olandır.
  • Dernekler ve federasyon sivil toplum kuruluşudur. Gönüllülük esasına göre çalışır. Odalar, borsalar, esnaf kefalet kooperatifleri gibi üyelik zorunlu değildir. Bu kurumlar gibi kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, para cezaları, tarife tasdik ücreti ve sair gelirleri yoktur. Derneklerin üye aidatlarından sağladıkları gelir, üye sayılarının az oluşundan dolayı sınırlıdır. Üyelerin bir bölümü bırakın faaliyetlere katılmayı aidatlarını bile ödememektedir. Gelir olmadan etkinlik olmaz, etkinlik olmazsa sesiniz duyulmaz.
“Derneğin bana ne faydası var!
  • “Derneğin bana ne faydası var! Federasyon ne işe yarıyor!” bu sözler bizim ülkemizde genelde her kurum ve her yönetim için söylenir. Yönetime gelince işlerin hiçte dışarıdan görüldüğü gibi olmadığı anlaşılır. Federasyon veya dernek ne yapsın istiyorsunuz? Önce bu sorunun cevabını bulmak gerekir.
Sektörü ilgilendiren konularda söz sahibi olmanın gereğine, yeniliklerin, haberleşmenin, bilginin ve çevre edinmenin önemine inanmıyorsanız günü kurtarmakla yetiniyorsunuz demektir. Eğer öyleyse değirmen taş yiyor farkında değilsiniz. Değirmen taşının bir tanesi sabittir, öbürü onun üstünde döner, arada buğday yoksa değirmen yine dönmeye devam eder ama un elde edemezsiniz ve üstelik taşlar da birbirini yer. Federasyon dergi çıkarır mı? - Federasyon dergi çıkarır mı? Evet çıkarır. Birçok sivil toplum kuruluşu dergi çıkarıyor. Dergi sizin sesinizdir. Dergi sizin kartvizitinizdir. Dergi sizin gelir kaynağınızdır. Henüz yolun başında olmasına rağmen bu derginin federasyona maddi hiçbir yükü yoktur. Şimdilik az ama ileride -destek verirseniz- ciddi maddi katkısı olacaktır. Dergi, federasyonun yapması gerekenleri yapmasına engel değildir. Bilhassa kapıları açan anahtardır. “Federasyon ne hiçbir şeydir ne de her şeydir” - Federasyon ne hiçbir şeydir ne de her şeydir. Federasyon bir araçtır. Her araç gibi doğru ellerde, doğru yerlerde ve doğru zamanda kullanılması halinde işe yarar. Dernekler ve federasyonların yaptırım değil, caydırım gücü vardır, yetkileri değil, etkileri vardır. - Sektörle ilgili uygulamaların, yasal düzenlemelerin ve politikaların oluşmasında söz sahibi olmak için karar vericiler tarafından dikkate alınmak gerekir. Dikkate alınmak için de kamuoyu oluşturmak şarttır. - Kamuoyuna sektörün önemini anlatmak, sektörün görüşlerini, isteklerini ve çıkarlarını temsil etmek, kamu kurumları ve ilgili taraflarla iletişimi sağlamak ve “biz de varız!” diyebilmek ancak birlikte hareket etmekle mümkündür. Sözün özü, derneklere ve dolayısıyla federasyona destek vermenin firmanıza maddi külfeti az, getirisi çoktur. Destek olun, destek bulun. Ergün GÜNEŞ