Olmayanı Yaratmak İçin Ar-Ge Yapmalıyız

Değerli meslektaşlarım; sektör paydaşlarım… 

Koronavirüs salgını ve döviz kurlarındaki sert dalgalanmalar nedeni ile sancılı geçen bir yılı geride bıraktık. İnşaat sektöründe yaşanan daralmadan hiç kuşkusuz sektörümüz de payına düşeni aldı. Ancak, tüm olumsuzluklara rağmen sektörümüz ticari zekâsı ve yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla varlığını korumaya ve hatta güçlendirmeyi sürdürdü. 2022’nin sektörümüz adına başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Geçtiğimiz yılın son aylarında düzenlenen sempozyum ve fuar gibi etkinlikler, yeniden bir araya gelmemize ve yeni pazarlara açılmamıza vesile oldu. Üretimin ve ticaretin devamlılığı ahlâki temeller üzerinden ilerlemedikçe, mevcut veya yeni pazarlarda kalıcı bir iz bırakamamız mümkün değildir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bizim de görevimiz, her zaman daha iyisi için çalışmak, yaptığımız işlerin kalitesiyle dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri olmayı başarmaktır.

Yerli asansör sanayimizin varlığını koruması ve dünya pazarında yayılması için gereken başlıca konular arasında eğitim yer almaktadır. Federasyonumuzun da aracılığı ile meslek liselerinde asansör sistemleri dalında verilen eğitimi desteklemeli, bu programlardan mezun olan öğrencilerimizi istihdamına katkıda bulunarak, teknik personel açığını kapatmalıyız. Araştırmalarımıza göre, meslek liselerinde okuyan öğrenciler Meslekî Eğitim Merkezlerinde verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine yönelmeye başladı. Mühendislik temeli gerektiren asansör sanayimiz için bu talep bir kayıp olarak nitelendirilmelidir. Bu kaybın temelinde ise staja gelen öğrencilere haklarının verilmemesi ve uzun saatlerce çalıştırılmaları yer almaktadır. Bu konuda TASFED olarak gereken çalışmaları başlattık, öğrencilerimize meslek liselerinde alacakları eğitimin sunacağı katkıları anlattık. Siz sektör paydaşlarımdan da bu konuya hassasiyetle eğilmenizi talep ediyorum.

Durmaksızın gelişen asansör sanayimizdeki iyileşmeler de heyecan verici bir seviyede.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Asansör Sektör Raporu 2021” yeşil etiketli asansör sayısındaki artışın olumlu yönde olduğunu ortaya koydu. Bu noktada odaklanmamız gereken konular, eksik olduğumuz hususlar olmalı. Maalesef sektörümüz hâlâ Ar-Ge alt yapısında yetersiz konumdadır. Ar-Ge’ye daha çok yatırım yapmalı ve dünyadaki örnekleri değil, bu örneklerin açıklarını da bularak daha üstün performans sergileyecek ürünlerle piyasaya çıkmalıyız. Bunu başardığımız zaman, tek rakibimiz yine kendimiz olacağız.

Huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi dilerim, Sevgi ve saygılarımla…