Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Olan Meslekler Artıyor

Dr. Ebru Görgü Kaya

Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kurucusu ve İşyeri Hekimi

4mevsim@dortmevsimosgb.com

1992-2000 yıllarında başlatılan süreçler sonucunda, iş dünyasında standardizasyonun sağlanması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 2006 yılında hukuki olarak faaliyete başlamıştır. Bu kurumun yasal dayanağı ile bakanlık tarafından yayınlanan listelerde yer alan mesleklerde tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunludur. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için ise MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmamaktadır.

Asansör İşlerinde Mesleki Zorunluluk Belgeleri

Asansör montaj ve bakım onarım işlerinde çalışanlar için seviye 3 ve seviye 4 olmak üzere iki ayrı seviyede yeterlilik tanımlanmıştır. Bu belgelendirmenin amacı ise asansör montaj ve bakım onarım işlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek olarak belirlenmiştir. Bu belgelendirme kapsamında bakım onarım işlerinde çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği, Kalite Yönetimi, Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı ve Bakım ve Onarım konularında eğitim almaktadır. Montaj işlerinde çalışanlar ise İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği, Kalite Yönetimi, Montaj Ön Hazırlığı, Montaj, Montaj Sonu İşlemleri konularında eğitim almaktadır. Tüm bu eğitimlerin içeriğinde iş güvenliği konuları da yoğun bir biçimde işlenmekte ve böylece yapılan tehlikeli işlerin riskleri azaltılmaya çalışılmaktadır.

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Alınan belgeler 5 yıl süreyle geçerli olmakta, süre bitiminde ise çalışanlar tüm ilgili alanlardan yeniden sınava girerek başarılı oldukları taktirde belgelerini yenileyebilmekteler.

Çalışanlar bireysel başvuru yaparak belge ücretini ödeyebileceği gibi, bu ücretler “Tek Nokta Başvurusu” adı altında işveren, adayın ya da adayın işvereninin üyesi olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları tarafından da ödenebilir. Ancak tek nokta başvurusunda yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler vardır. Bu yükümlülükler, çalışanların belgelendirilmiş olarak doğrudan üretimde çalışabileceği bir işyerinde görev alması esasına dayanır.

11 Kasım 2018 tarihinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna 36 meslek daha ilave edildi. Atılan adımlar göstermektedir ki mesleki belge zorunlulukları artarken, daha kaliteli, üretim odaklı, aynı zamanda iş güvenliğini destekleyen uygulamalar sürecektir.