Her Yönüyle “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”

Kamil Avşar

NUER Sigorta Genel Müdürü

Her Yönüyle “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”

Sağlık sigortası ürünlerini, “özel sağlık sigortası” ve “tamamlayıcı sağlık sigortası” olarak iki ana başlıkta incelemek doğru olacaktır. Her iki sigorta çeşidi de teminat içeriği ve fiyatları gereği birbirlerinden farklılıklar göstermektedir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS)’nın sağlık risklerini yeterli seviyede karşılayamaması, özel sağlık sigortalarının da teminat ve poliçe prim bazlı yüksek fiyatlı olması, ayrıca her kesime hitap edememesi sebebiyle yeni ve uygulaması zor olmayan bir alternatif geliştirilmiştir. Sağlık sektörüne alternatif olarak geliştirilen ve sağlık riskini önceden, paylaşılarak ve dolaylı yoldan ödeme ile teminat altına alan “tamamlayıcı sağlık sigortaları”, 2012 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde, 2013 yılında hayatımıza tam anlamıyla girmiştir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları sanılanın aksine pahalı olmayıp, fiyatları oldukça makul seviyededir. Özel sağlık sigortalarındaki pahalı algısı, tamamlayıcı sağlık sigortaları için geçerli değildir. Örnekleri İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde de olan bu sistemde amaç, sağlık harcamalarında herkese düşen yükleri paylaşmaktır.  Tamamlayıcı sağlık sigortaları için bir nevi; kamu hizmetleri ve özel sektörün ortak çalışması diyebiliriz.

Avrupa’da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sistemi

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları ile ilgili AB ülkelerindeki uygulamalara bakacak olursak; 2013’de AB nüfusunun %18,2’sini oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusu 2050 yılına kadar %54,4, 2080’e kadar ise %57,7 artması beklenmektedir. Ayrıca çalışma çağındaki nüfusun %66,2’den 10 puan düşüş göstererek %56,2’ye gerilemesi beklenmektedir. Nüfusun yaşlanması, sağlık harcamalarının artış eğilimine yön vermektedir. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalırken, bağımlı nüfusun artması sosyal sigorta finansmanı üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmeler, ortalama yaşam beklentisinin artması gibi etmenler sağlık hizmetlerinde finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için tamamlayıcı özel sağlık sigortası ihtiyacını desteklemektedir

Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sistemi

Türkiye’deki tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamaları; SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)‘ya tabii bireylerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, SGK’nın ve sigorta şirketlerinin anlaşma yaptığı özel sağlık kurumlarından hizmet almasını sağlayan, hizmete bağlı çıkacak olan farkı tamamlayan ve sadece 15 TL devlet katkı payının kuruma ödenmesiyle hizmet alımının sağlandığı  sağlık sigortası türüdür.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları teminat yapıları ve fiyatları gereği de diğer alternatiflerine göre daha fazla talep edilmektedir.

Ayakta tedavi teminatında bulunan maksimum 10 defa doktor muayenesi ve doktorun isteyeceği tanı amaçlı incelemeler, tahlil ve röntgen, fizik tedaviler yine aynı muayene limiti içerisinden karşılanacak şekilde tasarlanmıştır. Her özel sağlık sigortasında olduğu gibi yatarak tedavi teminatı da yine olmazsa olmazıdır ve limit söz konusu değildir. Bunlara ek olarak bazı şirketler check-up hizmeti, diş paketi, diyetisyen hizmeti v.b. hizmetleri de yine ücretsiz olarak sigortalılarına sunmaktadırlar. Ayrıca ailece yapılacak poliçelerde aile indirimi de verilmektedir.

Kovid-19 Tedavisi de Sigorta Kapsamına Alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle insan sağlığı ile ilgili öncelikler ve gelecek ile ilgili düşünceler noktasında ciddi fikir değişikliklerine sebep olmuştur. Pandemiyle birlikte sağlığın ne denli değerli olduğu ve buna dair farkındalığın artması, ülkemizde de tamamlayıcı sağlık sigortalarına olan ilgi ve talebi de fayda ve maliyet bazında artırmış oldu. Salgının tüm dünyada ilanı sonrasında, ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü içeriğine Kovid-19 tedavisi de eklenmiştir. Bu noktada, devlet hastanelerini ile birlikte sağlık sektörünün tamamını destekleyen  tamamlayıcı sağlık sigortalarının  ne kadar önemli bir fayda sağladığı yadsınmaz bir gerçektir.

 

ASFED üyelerine ve üye yakınlarına özel indirimli tamamlayıcı sağlık sigortası

Fayda ve maliyetlerine bakarak, birçok firma da çalışanlarını tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlandırma yoluna gitmektedir. Bu bağlamda uzman kadromuzla Nurer Sigorta olarak hem bireyler hem de kurumlara 13 sigorta şirketinden “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” tekliflerini özel olarak çalışmaktayız. Bu konu ile farklı sigorta şirketleri üzerinden farklı kurumlarla anlaşmamız olup, asansör mesleki sorumluluk sigortasında olduğu gibi ASFED üyelerine ve üye yakınlarına özel indirimli tamamlayıcı sağlık sigortası sunmaktayız.   

Sağlığı olan umuda, umudu olan her şeye sahiptir. Sağlık ve huzurla kalın…