GELECEĞİN YETKİNLİKLİKLERİ

Rasime Sazak

TASFED Eğitim Komitesi Üyesi 

İnsan Kaynakları Uzmanı 

rsmszk@gmail.com

Günümüz, küresel rekabetin yoğun olduğu, teknolojik yeniliklerin ve dönüşümlerin hızla yaşandığı, doğa kaynaklarının azalması, çevre kirliliği gibi zorlu sorunların yaşandığı bir dünyamız var. Bugünün dünyasında iş yapma şekilleri, meslekler,  üretim  yapıları değişirken, bütün değişimin merkezinde yer alan insan da değişiyor.

Yetkinlik Nedir?

 

 pastedGraphic.png

Yetkinlik; kişinin işteki rolü ile sorumluluklarının önemli bölümünü etkileyen, işteki performansı ile doğrudan bağlantılıdır.

Günümüzde çalışanlar, başarılı olabilmek için beceri-bilgi-tutum harmonisine çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle yapay zekanın gelecekte istihdam üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, gelecekte insan ve makine rolünde ağırlıklar değişecektir. Şirketler için  teknolojik gelişime adaptasyon kadar,  beşeri sermayenin önemli olduğu ve yeni beceriler kazandırılması yönünde stratejileri mevcuttur. 

Dolayısıyla gerek çalışanlar gerekse işverenler, fark yaratabilmek için yetkinlikler üzerinde odaklanmalıdır. 

Değişim bu kadar hızlıyken iş dünyası için gereken yetkinlikler de farklılaşıyor. Bir iş pozisyonu son beş yılda bambaşka bir noktaya gelebiliyor, bu pozisyon için aranan adaylarda bambaşka yetkinlikler istenebiliyor.

GELECEĞİN İŞ DÜNYASI YETKİNLİKLERİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)  tarafından yayınlanan Mesleklerin Geleceği 2020 (Future of Jobs 2020) raporu, dünyada yaşanan global gelişmeleri dikkate alarak geleceğe dair fikir veren araştırmadır.

pastedGraphic_1.png

2025 yılına kadar, araştırma yapılmış olan 26 ülkedeki 15 sektörde insanlar ve otomasyon/makineler arasındaki yeni oluşacak iş paylaşımları nedeni ile orta ve büyük işletmelerde 85 milyon işi kesintiye uğratacak. 

Rapora göre; mevcut işlerin yok olması hızlı bir seyir izlerken, yeni işler/mesleklerin oluşması yavaş ilerlemektedir. 2025 yılına kadar, mevcut mesleklerin azalması ile birlikte, iş gücünün% 15,4’den %9'a düşeceği ve gelişmekte olan mesleklerin %7,8'den %13,5’e kadar büyüme verileri paylaşılmıştır. "Robot devriminin" dünya genelinde 97 milyon istihdam yaratacağını, ancak en az bir o kadar istihdamı da yok edip, bazı toplulukları risk altına sokacağı belirtilmektedir.

Önümüzdeki beş yıl içinde çalışanların yaklaşık % 50’sinin yeni yetkinlikler kazanması, kendisini yenilemesi gerekmektedir. 

BİLGİ VE BECERİ SAHİBİ OLMAK YETERLİ DEĞİL!

Geleceğe hazır olmak için bireylerin, yaratıcı düşünme, yeni ürünler ve hizmetler geliştirme, yeni işler, yeni iş modelleri sunmak gibi  becerilere sahip olması kaçınılmaz. Bunun yanı sıra inovasyonun gelişimi için işbirlikleri ve takım çalışması büyük önem taşıyor. Bireylerin, kurumların, toplumların tek başlarına başaramayacakları işler rekabet ile değil, iş birlikleri ile yaratılan sinerji ile çözümlenebiliyor.

Yetkinlik kavramı sadece bilgi ve becerilerin kazanılmasından daha fazlasını ifade ediyor; bilgi, beceri ve tutumların harekete geçirilmesi gerekmektedir. 

Bunun için ise sürekli öğrenen, meraklı, açık fikirli, fikirleri ile değer yaratabilen, işbirliğine açık ve uyumlu yetenekler gerekli.

BUGÜN KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, DÜNÜN HAYALİYDİ

Merak ve hayal gücü  yeni bilgi edinmenin ve harekete geçmenin kaynağıdır.  Bir çocuk gibi sürekli meraklı olmak, yeni bilgiye sahip olmanın en keyifli ve verimli yoludur. Merak bilgiyi, bilgi ise yapabilme gücünü sağlar.  

Osmanlı döneminde Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan ve dünyanın ilk denizaltısı olan “Tahtelbahir” de bir hayal ve merak ürünüydü. 1719 yılında bir şölende halkın ilk kez gördüğü bu cismi tersane Baş Mimarı İbrahim Efendi tasarlamıştı. Suya dalıp çıkabilen cismin içinde 4-5 kişi saatlerce kalabiliyordu. 1719'da yapılan ve "Tahtelbahir" olarak adlandırılan bu cisim, dünyanın ilk denizaltısı olarak tarihe geçti.”

Önümüzdeki beş yıl içinde çalışanların  yaklaşık % 50’sinin yeni yetkinlikler kazanması, kendisini yenilemesi gerekmektedir. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

 http://www.projenotlari.com

pastedGraphic_2.png