Gaysad : “Gaziantep Asansör Sektörü İçin Önemli Bir İş Hacmine Sahip”

GAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgöz:

“Gaziantep Asansör Sektörü İçin Önemli Bir İş Hacmine Sahip”

Türkiye ASFED’e bağlı asansör ve yürüyen merdiven derneklerinin yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler ile hazırladığımız “Bölgenin Sesi” köşemizin bu sayımızda; Gaziantep’de faaliyet gösteren “Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (GAYSAD)”ni ağırlıyor.

Bölge için önemli ve güçlü bir yapılanma kuran dernek, kalabalık bir üye sayısına sahip. Eğitimler, kurumsal toplantılar ve tüketicilerin haklarını korumaya yönelik faaliyetleri ile  aktif çalışan bir dernek olan GAYSAD‘ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgöz’den bölge hakkında da önemli değerlendirmeler aldık.

GAYSAD ne zaman ve ne şartlar ile kuruldu?

MEHMET AKGÖZ: Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, 2004 yılında kurularak faaliyete geçti. O dönem bölgede az sayıda faaliyet gösteren asansör firması vardı. O günün koşullarında 7 firma bir araya geldi ve derneğimizi kurarak faaliyetlerimize başladık.

Şu anda ne kadar üye ile faaliyet gösteriyorsunuz?

MEHMET AKGÖZ: 2004 yılında 7 üye ile faaliyete geçen derneğimiz, 2020 yılı itibari ile 70 üyeye sahip. Bu, hem bölgenin asansör sektörü açısından zaman içinde gelişimini hem de bizim yapılanma gücümüzü ortaya koyuyor. Üyelerimiz, hem imalat hem de bakım ve montaj firmaları olarak çeşitleniyor. Ancak diyebiliriz ki; 70 üyemizin %95’i bakım ve montaj üzerine, %5’i ise imalat ve üretim üzerine faaliyet gösteriyor. Derneğimiz bölgemizde işini standartlara uygun yapan hemen herkese açık ve bizler de böyle çalışan doğru firmalara ulaşmaya gayret gösteriyoruz.

AKGÖZ: “Kaliteli ürün, kaliteli işçilik ve kaliteli bir iş ahlakı bizim temel prensiplerimiz”

Derneğin amaçları ve vizyonu nelerdir?

MEHMET AKGÖZ: Biz 16 yıl önce kurulurken öncelikle amacımız; sektörün gelişmesi ile birlikte, asansörlerin birinci derecede sahibi olan toplumun çıkarlarının savunucusu olmaktı. Biz kurulduğumuz bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte şehrimizde her geçen gün artan dikey yapılaşma ile birlikte ihtiyaç açısından zorunlu hale gelen asansörlerde kalitenin arttırılması bizlerin öncelikli hedefidir. Kaliteli ürün, kaliteli işçilik ve kaliteli bir iş ahlakı bizim temel prensiplerimiz. Bundan dolayı GAYSAD olarak önceliğimizin; mevzuat ve yönetmeliklerin doğru yorumlanması, anlaşılması ve uygulanması olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden önce işin tüm paydaşları ile ortak hareket edecek bir organizma olmalıyız. Bu amaçla şehrimizde pek çok eğitim ve ortak akıl faaliyetleri yürütüyoruz. Bu işi yapan tüm ayakların, bakanlıktan belediyelere, muayene kuruluşlarından üretici ve bakım montaj firmalarına kadar beraber hareket etme zorunluluğumuz vardır. Bunu da ancak yönetmeliklerdeki aksaklıkları konuşarak ya da uygulamalarda karşılaşılan sıkıntıları tartışarak çözebiliriz. Biz şehrimiz bazında üyelerimiz ile  bu iletişim gücünü kurmaya çalışıyoruz.

“Yetkinliği olmayan kişiler firma açmamalı”

Bölgenizde sektörün sorunları olarak daha çok neleri sayabilirsiniz?

MEHMET AKGÖZ: Sektörün bana göre en büyük sorunu haksız rekabettir. Yetkinliği olmayan kişilerin çok kolay bir şekilde firma açabilmesi, 6 Nisan 2019 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmenliğinde açıkça belirtilmesine rağmen mühendis zorunluluğunun takibinin yapılması, ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi olmadan firmaların işlerine devam etmesi gibi bölgemizde pek çok sorun vardır. Bu saydığım tüm etmenler işini doğru yapan, başta da dediğim gibi kalitenin peşinden koşan pek çok firmanın haksız rekabet altında kalmasına sebebiyet vermektedir. Gaziantep’de bu anlamda çok sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yetkinliği olmayan kişiler firma açmamalı.

Gaziantep Asansör Sektörü İçin Önemli Bir İş Hacmine Sahip

Sektörün bölge olarak potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz?

MEHMET AKGÖZ: Şehrimiz ve bölgemiz açısından baktığımızda bir taraftan toplu konut projeleri, diğer taraftan imara açılan yeni bölgeler olarak inşaat sektörüne yatırımın çok yoğun olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla asansör ve yürüyen merdiven sektörü açısından çok önemli bir potansiyele sahibiz. Burada tam olarak da dikkat etmemiz gereken şey ise kaliteli ve kalitesizi işi birbirinden ayırma ihtiyacı.  Ne yazık ki şehrimizin önemli sorunlarından biri bu kalitesiz ürünler ve işçilik ile mücadele etme zorunluluğudur. Aksi halde, pazar payımızı yabancı şirketlerle kendi elimizle teslim etmemiz kaçınılmaz.

“Yabancı firmalara sektörü teslim etmemiz kaçınılmaz”

MEHMET AKGÖZ: Bu sorunu çözmemiz için; öncelikli olarak yerli sektörü temsil eden firma sahiplerimizin yönetmelik ve mevzuatları iyi uygulaması gerekiyor. Her şeyden önce kalite politikamızı en önde tutmalıyız. Şehrimizdeki bu önemli iş potansiyeline kaliteli imalat, düzgün bakım ile cevap verebiliriz. Aksi takdirde yabancı firmalara sektörü teslim etmemiz kaçınılmaz.

“Uygunsuz iş yapan firmaları aramızda barındırmayacağız”

Önümüzdeki günlerde GAYSAD olarak proje ve faaliyetleriniz de bahseder misiniz?

MEHMET AKGÖZ: Önümüzdeki günlerde GAYSAD olarak ilgili idareler, Bilim Teknoloji ve Sanayi İl Müdürlüğü yetkilileri, TSE yetkilileri, bölgemizdeki muayene kuruluşu yetkilileri ve Odalar ile iş birliği içerisinde üyelerimize de ışık tutması açısından seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapmayı planlıyoruz.

Yine tüm bunlarla birlikte; üyelerimizin haklarını savunurken aynı şekilde tüketicilerinde haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uygunsuz iş yapan firmaları aramızda barındırmamaya, rekabetin şartlara uygun bir şekilde yapılmasına ön ayak olacağız. Bu her şeyden önce halk sağlığı ve tüketici hakları olarak derneğimizin bir görevi olarak düşünüyoruz.

GAYSAD (Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği)  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMLARI

  • MEHMET AKGÖZ – BAŞKAN
  • MUSTAFA ÇEVİK—BAŞKAN YARDIMCISI
  • MEHMET DELLALBAŞI—MUHASİP ÜYE
  • AHMET ÇELİK – ÜYE
  • İSMAİL ERCAN – ÜYE
  • KADİR SEZGİN -- ÜYE
  • YAŞAR ÖZATEŞ – ÜYE