Dokas: “Çantacı Asansör Firmalarının Önüne Geçilmeli”

DOKAS: “ÇANTACI ASANSÖR FİRMALARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

“Bölgenin Sesi” köşemiz aracılığı ile ASFED’e bağlı derneklerimizin yöneticileri ile görüşerek sektörün bölgelerdeki nabzını tutmaya çalışıyoruz.  Bu sayıda konuk derneğimiz ise; Trabzon’da faaliyet gösteren “Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayiciler Derneği (DOKAS)”. Trabzon’dan tüm Doğu Karadeniz bölgesine hitap eden dernek, bölgesinde sektörün önde gelen firmalarının desteğini almış güçlü bir yapılanmaya sahip.

Bölgedeki sektörel değerlendirmelerini almak için DOKAS Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şamlıoğlu ile önemli bilgiler verdiği bir röportaj gerçekleştirdik.

 

“Sektörde söz sahibi bir dernek olmanın gururunu yaşıyoruz”

Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (DOKAS)’ın kuruluşu ve günümüzdeki yapısı hakkında kısaca hakkında bilgi alabilir miyiz?

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayiciler Derneği 20 Şubat 2002’de bölgemizdeki yedi firmanının katılımları ile kurulmuştur. O dönemde Trabzon ili merkezinde sayımızın az olması sebebiyle zor şartlarla kurulmuştuk. Ancak zamanla artan üyelerimizle güçlü bir dernekleşmeye doğru ilerledik. Bugün on yedinci yılını tamamlamış, sektörde söz sahibi bir dernek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgemizde geçen zaman içerisinde asansör ile ilgili önemli  bilinçlendirme çalışmaları yapmakla birlikte, 2013 yılında ASFED’in de kurucu üyesi olarak görev almış bulunuyoruz. Şu anda 18 firma sahipleri ve çalışanlarından oluşan 39 üyemiz bulunmaktadır. Bu üyelerin mensup olduğu firmalardan on yedisi montaj, biri imalatçıdır. Yönetim kurulumuz ise benimle birlikte; Sebahattin Baki, Orhan Şahin, Serdar Aydın, Ümit Yurdakul’dan oluşmaktadır.

DOKAS nasıl bir çalışma sistemi izlemektedir?                                                    

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Dernek yönetimi olarak çalışma prensibimizi öncelikli olarak,  sektörle ilgili üyelerin eğitimini arttırmak üzerine şekilllendiriyoruz. Pazarlama, imalat, ithalat, ihracat, montaj ve bakım-onarım teknikleri bakımından verimli çalışmalar temin edecek eğitimler vererek yardımlaşma ve dayanışma kültürü ile deneyim aktarımını sağlamak istiyoruz.  Ortak kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri arttırarak yaygınlaşmasını sağlamak yönünde dernek olarak çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz. Zaten derneğimizin kurulma amacı da asansör sektöründe  birlikte yaşadığımız çalışma arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte verimli ve ahenkli çalışmayı temin edebilmektir. Aynı zamanda bizim için bir önemli konu da üyelerimizin mevzuata uygun faaliyet göstermesidir. Güç birliği yaparak, beraber hareket etme kültürünü arttırmak da oldukça önemli.

“Her belediyenin farklı uygulamalar yapması işleyişi oldukça zorlaştırmaktadır”

Dernek olarak faaliyetleriniz esnasında, Trabzon ve çevresinde tespit ettiğiniz genel sorunlar nelerdir?

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Trabzon ve çevresinde yaşadığımız pek çok sorun ülkemizin her yerinde yaşanan ortak sıkıntılar diyebiliriz. Ama bunları maddeler halinde özetlemek gerekirse DOKAS olarak tespitlerimiz şöyle:

İşleyiş ve Yorum Farkı Sorunu

Asansörlerin tescil işlemlerinde uygulanması gereken mevzuat açık olmasına rağmen, bölgemizdeki her belediyenin farklı uygulamalar yapması işleyişi  oldukça zorlaştırmaktadır. Yine buna benzer bir şekilde, asansörlerin periyodik kontrollerini yapmakla yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarının kontrol elemanlarının sık değişmesi, bazılarının ise yetersiz ve tecrübesiz elemanlar çalıştırması sebebiyle kontroller sırasında çok fazla yorum farkı uygulamaları ortaya çıkarmakta ve sektörü etkilemektedir.

Çantacı Asansör Firmaları Sorunu

Yetkisi olmayan firmaların ve çantacıların piyasada halen faaliyetlerini sürdürmeleri bölgemizde haksız rekabete yol açmaktadır. Denetleme mekanizmasının bu durumun önüne geçerek gerekli tedbirler alması çok önemlidir.

“MEVZUATA AYKIRI ASANSÖR İNŞAATINA RUHSAT VERİLMESİN”

Mevzuata aykırı asansör inşaatına ruhsat verilmesi

Bölgemizdeki Belediye sınırlarında ve ya mücavir alanlar içerisinde ruhsat verilen binaların asansörlerinin projelerinin mevzuata uygun olarak hazırlanmadıkları durumlar vardır. Ancak buna rağmen bu projelere ruhsat verilerek projelerin onaylanması neticesinde, sektörün kucağına atılan ve mevzuata aykırı bir çok asansör mahallerinin oluştuğunu görebilirsiniz. Bu durumdaki projelere asansör yapmak sektörü zor durumda bırakmaktadır.

Üretici Firmaların Standartlara Hızlı Uyum Sağlayamaması

Asansörlerde kullanılan malzemeleri imal eden üretici firmaların standart ve yönetmeliklerin sık değişmesi neticesinde, bu değişime uyum sağlayamamaktan kaynaklı ellerindeki mevcut ürünleri piyasaya arz etmeleri neticesinde pek çok uygunsuz ürün piyasada yer almaktadır. Bu durumun yarattığı sorunları aşmak için, üretici firmaların ürünlerini piyasaya arz etmeden önce fabrikalarında sıkı denetimlerden geçirmesi gerektiğini de gözlemliyoruz. Motor, kumanda panosu, fren sistemleri, otomatik kapılar..vs  piyasaya arz edilmeden tüm testleri ve denetimleri fabrikada yapılarak piyasaya arz edilmesi önemlidir.

  “VERGİSİNİ VEREN FİRMALAR BAKIMINI KAYBEDİYOR”

Faturasız Bakım Yapılması Sorunu

Sektörümüzdeki bazı asansör aylık bakım firmalarının fiyatlarını aşağıya çekebilmek adına, fatura kesmeden hizmet verdiği görülmektedir.  Bu durum aynı koşullarda çalışan pek çok bakım firması için bir haksız rekabet doğurmaktadır. Vergisini veren firmalar bakımlarını kaybederken,  adeta cezalandırılmaktadır. Bu konuda ciddi önlemler alınması elzemdir.

“Yerli montaj firmalarının uluslarası ölçekli firmalar karşısında yokoluşu hazırlanmaktadır”

Tüm bu sıraladığınız sorunlar çerçevesinde sektörünün Türkiye’deki geleceğini nasıl değerlendirirsiniz?

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Her geçen gün artan asansör firmalarını düşündüğümüzde, asansör sektörünün geleceği özellikle yerli montaj firmaları için bir hayli sıkıntılı görünüyor. Sektörde bu kadar çok montaj firmasının olması, fiyatta rekabete, fiyatta rekabet de kaliteden taviz verilmesine sebep oluyor. Dolayısıla asansör firması açmanın bu kadar kolay olmaması ve Bakanlığımızın bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyoruz. Doğan fiyat rekabeti sebebiyle, bölgemizdeki pek çok köklü firmamızın kurumsallaşma adına yatırım yapmak isterken yapamadığını,  Ar-Ge yatırımlarına pay ayıramadığını biliyoruz. Bu durm; yerli montaj firmalarının uluslarası ölçekli firmalar karşısında yok oluşunu hazırlamaktadır. İlgili kurumlar, sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelerek yerli  montaj firmalarının uluslararası montaj firmaları karşısında yok oluşunu engelleyecek önlemleri acilen almasını beklemekteyiz.

DOKAS’ın yeni faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Önümüzdeki günlerde Dokas olarak yürütmeyi planladığımız faaliyetler/projeler

  • Sektörel fuarlara katılımı sağlamak,
  • Devlet destekli projelerden üye firmalarımızın yararlanmasını teşvik için yönlendirmek,
  • Üye firmalarla zaman zaman toplantılar yapılarak birlik ve beraberlik anlayışını tesis etmek,
  • Yine markalaşma ile ilgili olarak derneğimizin üyesi firmalarla toplanılarak istişare yapılmış olup markalaşmanın önemine dikkat çekilmiştir. Bunun için güç birliğinin esas olduğu vurgulanarak , firmaların ortak hareket etmeleri hususunda görüş birliğine varılmış olup süreç halen devam etmektedir.