Çalışanların Sağlık Ve Güvenlik Dosyaları Ne Kadar Süre Saklanmalıdır?

Dr. Ebru Görgü Kaya Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kurucusu ve İşyeri hekimi 4mevsim@dortmevsimosgb.com   Arşiv; Latince'de resmi daire, belediye sarayı anlamındaki ''Archivum''dan gelen bütün kurumlarda gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonrası oluşan hukuksal ve kurumsal değer taşıyan belirli zamanlarda tekrar kullanmak üzere saklanan belgelerin tümüne verilen isimdir. Modern klasik bir çok çeşiti olmakla beraber tek amacı kurumlara hafıza oluşturmaktır. Ülkemizin de önemli arşivleri mevcuttur. Osmanlı arşivlerinde kuruluş döneminden 1922 yılına kadar ki döneme ait belgeler yer almaktadır. Cumhuriyet arşivlerinde 1920 yılından itibaren bugüne kadar gelişen olaylarla ilgili belgeler arşivlenmiştir. Öyle ki yeri geldiğinde arşivler iki ülke arasındaki uyuşmazlıklarda yer alan belgelerle çözüme kavuşabilmektedir. Arşivlerin bilgisayar ortamında yer alması modern arşivler şeklinde oluşturulması, geriye dönük belge arandığı zaman kolay bulunması açısından önemli hale gelmektedir.   İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre iş veren  çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılmasından itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Çalışma ortamından kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığı’nın vereceği karara göre 10 yılı aşması halinde, evraklar belirlenen yeni süreye uygun olarak saklanır. Çalışanın işyerinden ayrılarak  başka işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni  işveren çalışanın sağlık dosyasını talep eder, önceki işverende dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir. Yukarıda bahsedilen hususlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin birinci bölümünde işverenin yükümlülüklerinin içerisinde anlatılmaktadır. Peki hastalıkların yükümlülük süresi ne demektir? Yönetmelikte yer alan tanımında, sigortalının meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi  ifade eder. Bu açıdan sağlık dosyalarının arşivlenmesinin de önemi oldukça belirgin hale gelmektedir. Sağlık dosyaları içerisinde neler bulunması gerektiği de diğer önemli bir husustur. Çalışanların yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik muayene sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, kişilere yapılan tetkik sonuçları ve mesleki risklere özel istenen özel tetkiklere ait sonuçların gizlilik ilkesine uyularak kişisel sağlık dosyasında saklanması gerekmektedir.   İş sağlığı güvenliği firmaları çalışmaları sırasında bu konunun önemini işverene yansıtarak kayıtlarını düzenleyebilirse yıllar sonra gelişebilecek istenmeyen durumların önüne geçildiği gibi önlenebilen hastalıklar olan meslek hastalıklarının da ortaya çıkmadan engellenmesi ve daha sağlıklı ortamlarda çalışma imkanının önünü açmış olacaklardır. Bu konuda arşivlemenin önemini anlatan en iyi söz  sanırım “SÖZ UÇAR YAZI KALIR” olacaktır.