Asfed Sivil Toplum Ve Dernekçilik Semineri Düzenledi

ASFED HABER

Haber-Fotoğraf: Yeliz Karakütük

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), bünyesindeki 16 derneğin Yönetim Kurulu ve idari personelini kapsayan bir eğitim ile sivil toplum örgütlenme yapılarının anlatıldığı “Dernekçilik Eğitimi ve Üye Yönetim Dernek Programı” üzerine uygulamalı bir seminer düzenledi. 21 Şubat 2019’da ASFED toplantı salonunda düzenlenen seminerde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara ili yöneticilerinden önemli isimler iki ayrı oturumda 4 farklı sunum gerçekleştirdi.

ASFED, sektörün çatı kuruluşu olarak derneklerin değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayıp sivil toplum yapılanmaları hakkında doğru bilgileri alabilmesi ve uygulamada karşılaşılan problemleri uzman kişilerin desteği ile çözümleyebilmeleri için önemli bir seminer düzenledi. Seminerin sunumunu ise; Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara İl Müdürü Haluk Teber, Şef Kamer Kılıç, Beyanname ve yabancı STK Sorumlusu/VHKİ Semra Demirhan, Denetim/VHKİ Uzmanı Mehmet Kolsuz gerçekleştirdi. Yapılan sunularda, dernekçilik mevzuatı, üye sistemleri, kara defterlerinin kullanımı, idari para cezaları, derneklere yapılan denetimler, derneklerin yükümlülükleri ve kısa ismi DERBİS olan Dernekler Bilgi Sistemi hakkında bilgiler verilirken, katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.

DERNEKLERİN MODERNİZASYONU SAĞLANMALI

DERBİS, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ile mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ile beyannamenin elektronik ortamda yapılmasına yönelik bir uygulamadır. Bu sayede bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması sağlanabiliyor. Tüm derneklerin DERBİS üzerinden bilgilerini sisteme aktarması gerekliliği gibi, ASFED gibi büyük teşkilatlanmaların da üye verilerini Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirmesi zorunluluğu bulunuyor.

ASFED DERNEKLERE ÖZEL YAZILIM HAZIRLATTI

DERBİS’in doğru kullanılabilmesi için tüm derneklerin yaptıkları işlemleri web tabanlı yazılımlar üzerinden yürütmesi gerekiyor. Bu modernizasyonun sağlanabilmesi için ASFED, bağlı dernekleri ile birlikte kullanabileceği özel bir yazılım hazırlattı. Seminerde bu yazılım ile ilgili de katılımcılara bilgi vermek üzere, yazılımı hazırlayan Akkarınca yazılım Evi Yetkilisi Özgür Eser de bir sunum gerçekleştirdi. Üye Yönetim Sistemi olarak isimlendirilen yazılım, ASFED’in 16 dernek idaresine ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu yazılımın kullanılmasının önemi ve gerekliliği ile ilgili yapılan sunumlardan notlarımız ise şöyle:

ASFED Üye Yönetim Sistemi Neden Önemli?

  • Federasyon’a bağlı derneklerin bu web tabanlı Üye Yönetim Sistemini kullanması Sivil Toplum Genel Müdürlüğü’nün DERBİS sisteminde, dernekler için ön gördüğü web tabanlı modernizasyon beklentisi ile uyum sağlıyor.
  • Sivil toplum örgütlerinin AB Standartlarında hızlı ve kaliteli hizmeti üyelerine sunması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
  • Üçüncü sektör olarak bilinen sivil toplum kuruluşları içerisinde en önemli kitleyi oluşturan derneklerin etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için bilişim teknolojisi konusunda sürekli iyileşme ve yenilenme sağlaması gerekmektedir.
  • Günümüzde çok önem kazanan bilgi ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli altyapının oluşturulması sağlanmalıdır.
  • Sektörümüzün ihtiyacı olan sivil toplum alanına ilişkin verilerin güvenli bir şekilde sunulması son derece önemlidir.
  • Federasyon’un kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile görüşmelerinde dernekleri hakkında bilgileri en hızlı ve doğru bir şekilde elde edebilmesi için elektronik altyapının oluşturulması kaçınılmazdır.