Asfed Basın Bildirisi

ASFED olarak kurulduğumuz günden bugüne asansör sektörünün ülkemiz açısından stratejik önemini başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm devlet kademelerinde anlatmaya, sektörün hak ettiği konuma gelmesi için kamuoyu oluşturmaya uğraşmaktayız.

Çabalarımızın sonuçlarını bugünlerde görmeye başladık. Asansör “Öncelikli Ürün” olarak kabul edildi ve asansör yatırımları “Stratejik Yatırım” statüsüne alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan, cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi ve sanayimizde ithal ara malı oranının azaltılarak, daha güçlü bir ihracat sepetine de sahip olunmasını hedefleyen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”na ilişkin esaslar 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Program kapsamında makina, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçlarından oluşan sekiz sektör orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektör olarak belirlendi. Özel olarak teşvik edilecek bu sektörlerden, ilk olarak makine sektörü için teşvik uygulaması başlatıldı ve teşvik edilecek “öncelikli ürünler” 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Makine sektörü başlığı altında 54 ürünün öncelikli ürün olarak belirlendiği listede asansörler de var. Öncelikli ürün listesinde asansörlerin bulunması, bugüne kadar gördüğümüz tüm teşviklerin dışında özel teşviklerden yararlanmamız; dünya çapında oyuncu olmak için devletin yanımızda olması anlamına gelmektedir.

Sınai robotlar, sensörler, CNC tezgahlar, klimalar gibi yüksek teknoloji ürünlerinin bulunduğu bir tercih listesi olan “öncelikli ürün listesinde” yer almak, asansör yatırımlarının “stratejik yatırım” statüsüne alınması her şeyden önce asansör sektörü için gurur kaynağıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve devletimiz asansör sektörünün stratejik önemini görmüş, kırk yıldır vermiş olduğu mücadelenin başarı madalyasını takmıştır.

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında başvurular https://www.hamle.gov.tr adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Program kapsamında asansör yatırımları için en az 10 milyon TL yatırımla “Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi”, en az 50 milyon TL yatırımla “Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi” alınabilecektir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürün olarak belirlenen “asansör” yatırımlarıdır. Yalnızca asansör aksam ve parça üretimine yönelik yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde bu program kapsamında, tek çatı ve marka altında asansör aksam ve parçalarını üreten, asansör montajını yapan ve asansör bakımını yapacak, global markaların çalıştığı iş modeli ile çalışan, “Yerli Global Asansör Markaları”nın destek kapsamına alınacağı anlaşılmıştır.

Bütün bu bilgiler ışığında son başvuru tarihi 22 Kasım 2019 olan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”nın sektörümüze getirdiği olağanüstü ve tarihi fırsatı tüm üye derneklerimize ve derneklerimiz vasıtasıyla üye şirketlerimize hatırlatmak isteriz.

Asansör sektörü açısından tarihi bir dönüm noktası olan “Öncelikli Ürün” ve “Stratejik Yatırım” statüsünün hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Yusuf ATİK

Yönetim Kurulu Başkanı