Anasder: “Tehlikeli Ve Güvensiz Asansör Yoktur. Kalitesiz Ve Bakımsız Asansör Vardır”

Her sayıda bu bölümümüzü, Asansör Sanayicileri Federasyonu’na bağlı bir derneğimize ayırarak, sorularımıza verdikleri cevaplarla bölgenin mevcut sorunlarını, “Bölgenin Sesi” köşemiz aracılığıyla paylaşacağız. Bu sayfalar aracılığı ile asansör sektörünün bölgesel sorunlarını sırtlarına yüklenen, birilik ve beraberlik içinde  daha güçlü bir sektör olmak yolunda sorumluluk alan bu derneklerimiz sesine ses olmaya çalışacağız... 
İkinci sayımızdaki derneğimiz; Asansör sektörünün en eski derneği olan Anadolu Asansör Sanayicileri Derneği (ANASDER). 1988 yılında kurulan ANASDER, yaptıkları çalışmalar ve sağladıkları hizmetler ile bölgenin güçlü yapısı olarak çalışmalarını devam ettiriyor.  Sorularımızı ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı ; Gürhan Cihaner cevapladı. Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER)  ne zaman kuruldu, bize dernek ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER), 09.09.1988 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’nin en eski asansör derklerinden birisidir. Derneğimizin kuruluş amacında; Anadolu’daki asansörcülerle mesleki paylaşımlarda bulunmak, üyelerin birbirleri ile sosyal etkileşim halinde kalmasını sağlamak, kendilerini geliştirerek kalkınmalarına yardımcı olmak fikri ön plandadır. Sektörel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, yine dernek kuruluş hedeflerimiz içerisindedir. Asansör sektöründe tüketici ve üretici firmalardan toplanan verilerle gelen soru ve sorunlar derneğimiz tarafından cevaplanmaya ve çözülmeye çalışılmaktadır. Diğer sektör derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak gibi faaliyetlerimizde yine ANASDER bünyesindeki faaliyetler arasındadır. ANASDER kuruluşundan bu güne mesleki çalışmalarını son derece verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye çaba göstermiş ve bunda da başarılı ilerleyişini sürdürmektedir. Ankara için oldukça önemli bir dernek olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Bölgenizdeki faaliyet alanınızda sektör ile ilgili tespit ettiğiniz genel sorunlar nelerdir? Sadece bölgemiz ve Ankara için değil genel olarak sektörü etkileyen konular var. Dolayısıyla bunlar bölgesel olarak bizi de etkiliyor. Örneğin; sektörümüzü  saran  arsız ve haksız rekabet ortamı ve ithalat yapmanın avantajları yasalarla kontrol altına alınmadıkça, bu durumun sektörü 2023 yılına varmadan bitirecek halde aleyhimize işlemeye devam edecektir.   Tüm pazarı global şirketlere teslim edeceğimiz  günlere doğru bir gidiş gözlemliyoruz. Yerli malı tercihinin devlet politika ve genelgelerine rağmen etkin bir şekilde kullanılamayışı da  sektör sanayimizin gelişmesinin ve ulusallaşmasının önündeki en büyük engeldir. Tüm bu sorunların çözümünü dört ana başlıkta toplamak gerekirse şöyle açıklayabilirim. Mevzuatla Kavga Etmeyi Bırakmalıyız  Birincisi; meslek örgütlerimiz verimlilik , iş güvenliği , ticaret , standardizasyon gibi konu başlıklarında faaliyetlerine ağırlık vermelidir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili daire ve bölümlerinin son yıllarda asansör konusuna verdiği önem ve öncelik çok önemlidir. Sektör olarak bunu bir “fırsat”  olarak görmek , işbirliğine  ve sektörün güçlenmesine kanalize etmeliyiz. Mevzuatla kavga etme alışkanlığından vazgeçmek ve mevcut yasal prosedüre rağmen başarı sağlamak için çaba göstermeliyiz. Yerli Asansör Markamız Yok  İkincisi; uluslararası anlamda markalaşamama  konusu esas itibari ile ülkenin tüm sanayi kollarında ve sektörlerinde var olan önemli bir konudur. Fakat hemen her alanda az da olsa  uluslararası markaları bulunan ülkemizde asansör markası çıkaramamışız. Markalaşma konusunda asansör aksam ve parça üreticilerinin gayretleri ulusal ve sektörel anlamda gerçekleşmiş, uluslararası boyuta taşınamamıştır.  Asansör montaj firmalarından ise  neredeyse hiç marka oluşamamıştır.  Nitelikli Eleman ve  “Taşeron, Götürücü” Sistemi Sorunu Üçüncüsü; Sektörde hemen her firmanın montaj işlerini görürken başvurduğu eleman kıtlığından kaynaklı taşeron-götürücü dediğimiz bir çalışma şekli  oluştu ki bana kalırsa sektörün en sıkıntılı olduğu alan burasıdır. Yenilenmesine rağmen çok daha kötü duruma gelen asansörlerin oluşmasına sebep olan bir durum yaşanmaktadır. Önemli bir çoğunluğu sigortasız çalışmaya uygun, yeteri kadar tecrübe ve ustalığa sahip olmayan , kayıt dışı ve büyük riskler içeren bu durumu sektör masaya yatırmalı ve acil çözümler üretmelidir. Taşeron sistemi sadece para kazanma temelli olup sektörde kalifiye eleman yetişmesine engel ve hem kendileri hem de firmalar açısından büyük riskler içeren olumsuz bir durumdur.  Ucuz İş ve İşçilik – Bakım Arıza  Dördüncüsü; ucuz iş ve işçilikten kaynaklı, ülkedeki  asansörlerin çok önemli bir kısmında sadece arıza hizmetleri yerine getirilmekte bakım faaliyetlerine yeterli zaman ve önem verilmemektedir. Bu da beraberinde beklenmeyen kazalara davetiye çıkartmaktadır. GÜRHAN CİHANER: “SEKTÖR ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI, BERABER HAREKET ETMELİYİZ” CİHANER: “4 ana başlıkta topladığım konular için sektör şapkasını önüne koyup , bu kadar yasal yaptırım ve riskin bir araya geldiği , ağır ve çok tehlikeli bir iş yaptığının farkına bir an önce varmalıdır. Ucuz iş ve işçilikten kaynaklı kalitesiz iş ve işçiliklerin işe yansımasının hayati sonuçları vardır. Dolayısıyla hızla bakım faaliyetleri artırılmalı ve asansörlerin güvenli bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Sonuç olarak sektör tüm bileşenleriyle  yukarıda ana başlıklarda sıraladığım bu önemli konuları ayrıntılı bir şekilde tartışmalı ve gereklerinin yapılması içinde harekete geçmeliyiz.”  “Tehlikeli ve güvensiz asansör yoktur. Kalitesiz ve bakımsız asansör vardır “ Önümüzdeki günlerde ANASDER olarak yürüteceğiniz faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verir misiniz? CİHANER: Önümüzdeki günlerde asansör sanayicileri , Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, Bakanlık yetkilileri, özetle tüm paydaşlarımızla işbirliği ve kümelenme faaliyeti konusunda bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Ayrıca üyelerimiz ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitimler planlamaktayız. CİHANER: Derneğimiz bünyesinde birlikteliğe çok önem veriyoruz, sorunlarımızın  ortak , örgütlü ve güçlü bir ses çıkarmakla çözülebileceğini biliyoruz. Aramızdaki kötü niyetli kişi ve firmaları  kanuna aykırı iş yapan işletmeleri ayrıştırmalıyız. Sektörde mutlaka rakiplik faaliyetleriyle birbirimizle  karşı karşıya kalacak, birbirimizin bakımlarını alacağız , işlerine teklifler vereceğiz. Ancak bu durumlarda birbirimizi karalamadan , rencide etmeden  ahlak ve etik kuralları gözetmeliyiz. Unutmamalıyız ki  her gün her birimizin çocuğu , annesi kendisi yine  başka birimizin yaptığı asansörü kullanmaktadır.  Şu cümleyi her yerde her zaman tekrar etmeliyiz; tehlikeli ve güvensiz asansör yoktur. Kalitesiz ve bakımsız asansör vardır.