Anasder Başkanı Mustafa Demirbağ “Çözüm Odaklı Çalışacağız”

Asansör sanayisinin en köklü derneklerinden birisi olana ANASDER’in 31 Mart 2018’de yapılan seçimleri ile göreve başlayan, yaklaşık üç aylık yeni başkanı Mustafa Demirbağ ile düzenlenen mevzuat semineri esnasında kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbette dergimize,  derneğin gelecekteki faaliyetleri ve yeni hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Demirbağ, “çözüm odaklı” bir yönetim şeklini benimsediklerini vurguladı.
ANASDER’de sizin yönetiminizdeki ekiple birlikte yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde yönetim politikanız ne olacak? ANASDER’in yeni döneminde her şeyden önce “çözüm odaklı” çalışmak istiyoruz. Üyelerimizin hepsinin görüşü bizim için çok değerli. Dolayısıyla her üyemizin görüşlerini bildirmesini, bu görüşlerinin yanında sorunlara da çözüm üretmesini istiyoruz. Sadece sorunları konuşmak değil, aynı zamanda çözümleri üzerinde de fikirlerimizi hep birlikte üretmek istiyoruz. Yine bu doğrultuda kurumlarla aynı düşünce ve aynı yönde hareket etmek istiyoruz. Bizim sektörümüzdeki sorunlardan bazılarını sıralamak gerekirse; muayene kuruluşlarının kontrol kriterlerindeki farklı yaklaşımlar, tescil aşamasında ilgili belediyelerce uygulamalardaki farklılıklar, yönetmeliklerin uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, asansör monte eden firmaların, sertifikalı üretim yapan imalatçıya ait ürünleri kullanmasına rağmen muayenelerde karşılaştıkları aksaklıklar, yapı sahibinden veya projelendirme safhalarındaki yapısal sorunların giderilmesinde asansör monte eden firmaların yetersiz kalması ve bu konuda kurumlarla yaşanılan aksaklıklar... Bunlar bizim sektörümüzde tartışılan temel sorunlarından sadece bir kaçı. Hep aynı şeyleri söylüyor, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama önemli olan bunların çözümünün nasıl bulunacağını sektör paydaşları ve kurumlarla bir arada yapılacak çalıştaylarda konuşabilmek. Planladığınız faaliyetler var mı? Üyelerimizle sık sık birlikte olmaya çalışacağız. Dernek olarak, en az üç ayda bir üyelerimizle bir araya gelerek, sorunları değerlendirdiğimiz geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceğiz. Tüm faaliyetlerimizde ve atacağımız adımlarda çok sesli değil de tek sesli hareket etmek istiyoruz. Dernekçe toparladığımız sorun ve çözüm yollarını çatı kuruluşumuz olan ASFED ile paylaştığımız istişareler yapmak istiyoruz. Biz ANASDER olarak, tek sesli bir yapı ile federasyona bu sorunları ve çözüm yollarımızı iletmek istiyoruz.  Çünkü sorunlarımız aynı bu konuları çözerken önce ana konularımızı sonuçlandırmamız lazım.  Yerli Üretici ve  Montaj Firmaları Bir araya getirilecek Mustafa Demirbağ yeni dönem projeleri arasında önemli bir eğitim projesinden de bahsediyor. Bu eğitim projesi bir yandan yerli üretimi destekleyerek, bir yandan da montaj firmalarının uygulamada yaşadığı sorunları çözmeyi hedefliyor. DEMİRBAĞ:  Bizim yeni dönemde farklı projelerimizden biri de, yerli üreticilerin yaptığı ürünlerle ilgili eğitimler düzenlemek olacak. Üreticiler, kendi ürünleri ile ilgili uygulamada yaşanan sorunları, montaj firmaları ile paylaşmalarını sağlanacak.  Bu eğitimler,  yerli malının daha ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Sahada bazen üretici kaynaklı bazen de uygulama kaynaklı sorunlar yaşanabiliyor. Bu eğitimler yanlış uygulamaları engelleyecek, hem üreticinin hem de montajcının yaşadığı sorunları dile getirmesini sağlayacaktır. Böylece yerli ürünün piyasadaki değeri de artacak, dışa bağımlılığımız azalacaktır. Tabi bu projelerin gerçekleşmesi için üretici firmalarımızın da desteğine ihtiyacımız var.  “ASFED ile ortak hareket etmek istiyoruz” Çözüm odaklı bir politika ile tek sesli bir hareket yöntemini benimsediklerini belirten ANASDER Başkanı Mustafa Demirbağ Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ile de ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtiyor.  DEMİRBAĞ: Federasyonumuz, sağ olsun bizden sık sık görüşler istiyor, diğer derneklerden aldıkları görüşleri de diğer kamu kuruluşlarına ya da muayene kuruluşlarına iletiyor. Ancak biz bundan sonra ASFED ile ortak hareket edebileceğimiz çözüm odaklı projeler yapmak istiyoruz.  Federasyonumuzun içinde önemli komiteler var. Biz ANASDER olarak bu komitelerde her dernekten ilgili arkadaşların olmasını istiyoruz. Bu ilgili arkadaşların konuya hakim, yetkin kişiler olması ise oldukça önemli. Yine Bakanlık, Federasyonumuzdan bir yetkili istiyorsa, orada sektörümüzü temsil edecek kişilerin gerçek anlamda dersini çalışmış, konusuna hakim insanlar olmasını diliyoruz. ASFED ile beraber hareket edip, tek sesli bir sektörel duruş sergilemek bizim için bu dönemde oldukça önemli olacak.