100 Yöneticiye Sorduk / Anket Sonuçları

YERLİ ASANSÖR SANAYİ VE PANDEMİ

“2020’de Sektörün Büyüme Beklentisi Zayıf”

Kaynak: Haber Asansörü

İlk açıklanan verilere göre; 31 Aralık 2019’da Çin’den başlayıp tüm dünyayı etkisine alarak bir salgına dönüşen Yeni Tip Koronavirüs bir diğer ismi ile Covid-19, altı milyonun üzerinde insanı enfekte ederek, dört yüz bine yakın insanın da ölümüne sebebiyet verdi. İlk vak’adan 6 ay sonrasına denk gelen bu günlerde ise; dünya genelindeki hemen hemen tüm ülkelerde “yeni normal” sürecine geçilerek, bilim kurullarının tavsiyeleri doğrultusunda virüsü kontrol altına tutmaya çalışan yaşam formülleri ile hayata adapte olmaya çalışıyoruz.

Alışveriş düzeninden, sosyal yaşam biçimlerine, eğitimden, eğlence anlayışlarına, ulaşımdan, tatil biçimlerine, iş yeri çalışma planlarından, sanayide üretim koşullarına kadar her şeyin baştan ayağa şekillendiği yeni standartlar ile karşı karşıyayız.

Türkiye’de ihracatın ve üretimin önemli kollarından olan stratejik sektörlerden asansör sanayisi de pandemi sürecinden her sektör kadar etkilendi. Peki bu süreci nasıl geçirdik, yeni normal sürecinde nasıl davranacağız? Hem Dünya, hem asansör sektörü, hem de kendi şirketlerimiz için ekonomik ön görümüz neler? Bu süreci hangi önlemlerle atlatarak ayakta kalabildik, bizi neler bekliyor ve sektör olarak neler yaşadık? Bu süreci değerlendirmek içim, Haber Asansörü olarak asansör sektöründeki 100 yöneticiye 10 soruluk bir anket hazırladık. Anket analizleri, asansör sektörü yöneticilerinin pandemi sürecini nasıl değerlendirdikleri hakkındaki görüşlerini yansıtırken, yerli asansör sanayisinin de bu yeni normal sürecine dair nasıl bir beklentisi olduğuna dair bize ipuçları veriyor. 

YERLİ ASANSÖR SANAYİSİNDEKİ 100 YÖNETİCEYE SORDUK

Asansör Sanayisinde Pandemi ve Ekonomi başlıklı anketimizi; 3 Mayıs 2020 ile 3 Haziran 2020 tarihleri arasında yerli asansör sektörü firmalarının Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürleri ve CEO’larına yönelttiğimiz soruların cevapları neticesinde analiz ettik. Sonuçlar; sadece bir öngörü oluşturmak ve yerli asansör sektöründe öne çıkan düşünceleri tarafsız bir bakış açısı ile değerlendirmek amacıyla toplanıp, dergimiz sayfalarından tüm okurlarımıza özel bir dosya ile paylaşmak için analiz edildi. Ayrıca tüm ayrıntılı analizler, anket şirketi tarafından bize grafikler halinde sunuldu.

 Dünyanın Ekonomi Gündemini Yeni Korona Virüs Belirleyecek

Sektör yöneticilerine ilk olarak; “Sizce 2020 yılında Dünyanın ekonomi gündemini ne belirleyecek?”, diye sorduk ve ankete katılanların %76,92’si Covid-19 (Yeni Korona Virüs) derken, %23,8’i Dünyanın ekonomi gündemini “Amerika ve Çin ticari savaşları”nın belirleyeceğini düşünüyor. Yerli asansör sektörü yöneticileri; Ortadoğu’daki gelişmelerin bu sene ekonomi gündeminde etkili olmayacağı görüşünde.

Türkiye’nin ekonomi gündemini Yeni Koronavirüs Belirleyecek

Anketin ikinci sorusu tüm Dünya ile Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntının ana etkeni olarak yerli asansör sanayisinin görüşünü belirlemeye yönelikti. Türkiye’de artan döviz kurları ve her geçen gün kızışan iç politika hareketlerine rağmen, asansör sektörü yöneticileri ekonominin belirleyici ana maddesinin Yeni Koronavirüs olacağı görüşünde birleşti.

Katılımcılar arasında; %50 ile “Yeni Koronavirüs”ün Türkiye ekonomik görünümünde etkin olacağı düşüncesi ve  %34,62 ile “döviz kurları”, %15,38 ile de iç politikanın etkili olacağı görüşü öne çıktı.

2020’de Sektörün Büyüme Beklentisi Zayıf

Anketin üçüncü ve dördüncü soruları hem şirketler bazında hem de genel asansör sektörü bazında büyüme beklentilerini ölçmeye yönelikti. Katılımcı yöneticilerimizin %23,08’i, 2020 yılında şirketlerinde büyüme beklerken, %7,69’u asansör sektöründe büyüme bekliyor. Ankete katılanların %23,8’i ise büyüme ile ilgili beklentiler konusunda belirsizlik olduğu fikrinde.

Ankete katılan yöneticilerin %53,85’i şirketlerinde büyüme beklemiyorken, asansör ve yürüyen merdiven sektöründe büyüme beklemeyenlerin oranı %69,23 oldu.

Yerli Asansör Sektörü Dış Pazar Yönelimli

Yerli asansör sektöründe pandemi sürecini değerlendirdiğimiz anketimize katılan yöneticilere ihracat beklentilerini de sorduk. “2020 yılı için şirketinizin ihracat beklentisi nedir?”, sorusuna  %36 oranında “ihracatımız artacak” cevabı aldık. Katılımcıların %28’i “ihracatlarının azalacağını” düşünürken, %36’sı ihracatın aynı kalacağı düşüncesinde. İhracat beklentisi artan katılımcılar ile ihracatını mümkün olan seviyede korumaya çalışan katılımcıların aynı oranda çıkması, sektörün temkinli bir ekonomik politika gözeterek, iç pazardan ziyade dış pazar yönelimli olduğunu gösteriyor.

Yöneticiler, Meslektaşlarının Da Dış Pazar Odaklı Olduğunu Düşünüyor

Asansör ve Yürüyen Merdiven sektöründe ihracat beklentilerini sorduğumuz katılımcı yöneticiler, pek çok yerli üreticinin dış pazara yöneleceği fikri ile %46,15 oranıyla sektörde ihracatın aratacağını ön görüyor. Katılımcıları %30,77’si ise ihracatım azalacağı fikrinde.

Pandemi Sürecini Atlatmak İçin Tasarruf Tedbirleri Arttırıldı

Koronavirüs salgını pek çok sektörde tasarruf tedbirlerini arttırarak ayakta kalma politikasını doğurdu. Sektördeki önlemlerin daha çok hangi alanda olduğuna baktığımızda ise; işen çıkartma ve yeni yatırım yerine tasarruf tedbirlerine yönelim olduğu görülüyor. Katılımcılar; “Koronavirüs salgını nedeniyle şirketinizde ne gibi ekonomik önlemler aldınız/alacaksınız ?” sorusuna %64 oranında “tasarruf tedbirleri”, %20 oranında “yatırımları erteleme” cevabı verirken, %16’sı “insan kaynaklarında revizyon” yapıldığı yönünde cevap verdi.

%69,23 Oranında Devlet Desteği Başvurusu Yapıldı

Katılımcılara; Covid-19 salgınının şirketiniz ekonomisine etkilerinin azaltmak için, açıklanan kısa çalışma ödeneği ve finansman desteği gibi haklardan yararlanmak adına başvuruda bulunup bulunmadıklarını da sorduk. %69,23 oranında yönetici, devlet desteğine başvururken, %30,77’si başvuruda bulunmadığını belirtti.

 Yerli Asansör Sektörü Pandemi Önlemlerini Azaltmıyor

Sıkı pandemi önlemlerinin ardından 1 Haziran itibariyle başlayan “yeni normal” hayata uyum ile ilgili de yöneticilerin görüşlerini aldık. Bu süreçte pek çok asansör firması evden esnek çalışma yöntemine gitmiş, fabrikalarda dönüşümlü çalışma sistemine geçilmişti. Anketimize katılan yerli asansör sanayi yöneticilerinin %53,85’i yeni normalleşme sürecinde, aldığı pandemi önlemlerini azaltmayı düşünmüyor. Bazı alanlarda önemlerini azaltmayı planların oranı ise %42,31.

İhracata Yönelen Sektör, Uçuş Yasaklarının Kalkmasını Bekliyor

Grafik 5 ve 6’daki analizlerde görüldüğü üzere katılımcı yöneticilerin pek çoğu ihracat yönelimli idi. Anketimizin son sorusu ise “Uçuş yasağının kalkması halinde yurtdışı seyahatleri planlıyor musunuz?” oldu. Verilen cevaplara göre; %46,15 salgının ülkeler bazındaki seyrine göre yurtdışı seyahati planlıyor. %11,54 ise uçuş yasağı kalkar kalkmaz seyahatlerine devam edecek. Bu iki verinin toplamına baktığımızda; ankete katılanların aşağı yukarı %57,69’u şimdiden seyahatlere hazır. Ancak %42,31’lik gibi azımsanmayacak bir oranda ise kesinlikle seyahat etmeyi düşünmeyen yöneticiler de bulunuyor.

Yeni Dünya Düzeni Ürünlere Entegre Edilmeli

Anket sonuçlarını genel olarak değerlendirirsek şunu söyleyebiliriz ki; yerli asansör sektörünün 2020’den ticari beklentileri zayıf olmak ile birlikte, mevcut durumunu koruyarak dış pazardaki paylarını arttırmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Fabrikalar ve iş yerleri yakında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE’nin ortak çalışması ile gelmesi planlanan ve dış ticarette güveni arttıracak “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazanacak disiplinde pandemi önlemleri ile yönetiliyor. Online sisteme ayak uyduran pek çok sektörel sanayicimiz yurt dışı seyahati yerine online platformlardan görüşmelerini sürdürmenin konforunu da yaşıyor. Yeni yatırımlar şimdilik dursa da Pazar ve ürün geliştirme çalışmaları ile 2021 ve 2022’den ticari beklentiler daha yüksek. Tüm bunlarla birlikte; gelişen ve Türkiye’yi de geliştiren stratejik sektörler arasında bulunan asansör sektörü, önümüzdeki günlerde Teknoloji Odaklı Teşviklerden faydalanmak için başvuruları da değerlendirmeli. Ar-Ge yatırımları arttırarak, salgın ile mücadelenin doğurduğu önlemler ile yeni dünya anlayışlarını ürünlerine entegre edebilmeli. Temassız asansörler, yürüyen merdivenlerde hijyen bantları ya da yeşil enerji ile çalışan doğa dostu makinalar gibi…