Türkiye Asfed Haziran Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye ASFED Haziran Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye’de Yeni Tip Koronavirüs önlemlerinin açıklanmasıyla birlikte tüm tedbirleri alarak üyelerine gerekli bilgilendirmeleri yapan Türkiye ASFED, Mart 2020’den itibaren geçen süre zarfında düzenlenen toplantılarını da online olarak gerçekleştirdi. Yeni normal ve kontrollü sosyal hayat adımlarının atılmasının ardından ise; ilk Yönetim Kurulu toplantısını 24 Haziran 2020’de Türkiye ASFED’in genel merkezindeki toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik yönetiminde yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinden; Mustafa Demirbağ, Mustafa Uçar, Nermin Boyacıoğlu, İbrahim Özçakır ve Nuri Kuzan katıldı. Türkiye ASFED Vekili Zeynep Tepegöz ve ASFED İdari Müdürü Gülay Pala’da toplantıya iştirak etti. Katılımın az olduğu toplantının gündem maddelerinin başında ise; pandemi döneminde asansör sektörünün değerlendirmesi yer aldı. Bu süreçte gerçekleştirilen çalışma komitelerinin faaliyetleri hakkında bilgiler alınırken; 23.05.2020 tarihli ASTEK tebliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değişikliğe gidilerek görüş istenen Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği üzerine derneklerden gelen görüşler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, 21-24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Avrasya Asansör Fuarı için yapılan son hazırlıklar ve 15-17 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Asansör Sempozyumu’nda yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.