Bursad: “Nitelikli Teknik Personel Kapasitesi Arttırılmalı”

Bildiğiniz üzere, her sayıda bu bölümümüzü, Asansör Sanayicileri Federasyonu’na bağlı bir derneğimize ayırarak, sorularımıza verdikleri cevaplarla bölgenin mevcut sorunlarını, “Bölgenin Sesi” köşemiz aracılığıyla paylaşıyoruz. Bu sayfalar aracılığı ile asansör sektörünün bölgesel sorunlarını sırtlarına yüklenen, birlik ve beraberlik içinde  daha güçlü bir sektör olmak yolunda sorumluluk alan bu derneklerimiz sesine ses olmaya çalışıyoruz... 
Üçüncü sayımızdaki derneğimiz; Asansör sektörünün önemli bölgelerinden birinde yoğun bir şekilde faaliyet göstererek sektörde etkin rol oynayan Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD). 1994 yılında kurulan BURSAD, kurulduğu günden bu güne bölgenin güçlü yapısı olarak çalışmalarını devam ettiriyor.  Sorularımızı BURSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ; Hilmi Kaşlıoğlu cevapladı. BURSAD kimler tarafından ne zaman kurulmuştur, bilgi verebilir misiniz? Bursa Asansör Sanayicileri Derneği kısa adıyla BURSAD, 1994 yılında Bursa’da faaliyet gösteren önemli sektör temsilcisi büyüklerimiz tarafından kurulmuştur. Derneğimizin kurucu isimleri;  Erdoğan Kutluay, İbrahim Dal, Sebahattin Şekerci, Ali Gültekin Baki, İsmail Koylan, Şaban Özgür ve Osman Acar’dır. BURSAD kurulduğu zamandan bugüne sektörün etkin derneklerinden birisi.. Derneğimizin sektörel amanda amaçları ve vizyonu nelerdir?   Bu dernek, asansörcülüğü meslek edinen ve bu sektörden  geçimini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile, asansörü konut yada işyerlerinde kullanan kişilerin her türlü hak ve hukukunu korumayı amaçlar. Vizyonumuz Türk asansör sanayisini gelişmesini sağlayarak, üyelerimizin mesleki kalitelerini yükseltmektir.  Meslektaşlarımızın birlik ve beraberliğinin sağlanması, sektörün sorunlarını birlikte aşılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması ve haklarının korunması amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  Bu amaç ve vizyon doğrultusunda ne tür faaliyetler gösteriyorsunuz?  BURSAD hedefleri doğrultusunda titizlikle çalışan bir kurumsal yapıya sahiptir. Faaliyetlerimizin çerçevesini genel hatları ile şu şekilde maddeleyebiliriz: 1-Bu mesleğin ehliyetli ve yeterli kişilerce yapılmasını sağlamak, 2-Sektor konusundaki gelişmeleri üyelerine bildirip, konferans veya seminer düzenlemek suretiyle aktarmak, 3-Eğitici ve yetiştirici kurslar açarak asansörcü yetiştirmek ve bu suretle mesleğe yeni girmek isteyenlerle, taşıdıkları unvandan daha üst düzeyde sorumluluk ve yetki almak isteyenlere yardımcı olmak  4-Dernek üyeleri arasındaki teknik dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak,  5-Dernek üyeleri ile, asansör kullanıcıları arasındaki dayanışmayı sağlamak, her iki tarafın dilek ve şikayetlerinde hakemlik yapmak, 6-Bakanlık, Belediyeler, Türk Standartları Enstitüsü, Odalar, Federasyon vb. nezdinde üyelerini temsil etmek, 7-Meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, 8-Asansör bakım ücretleri tespiti için ilgili kamu kuruluşları ile koordinasyonda bulunmak. Bursa ve bölgeniz için oldukça önemli bir dernek olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Bölgenizdeki faaliyet alanınızda sektör ile ilgili tespit ettiğiniz genel sorunlar nelerdir? Sektörün ana sorunu nitelikli teknik personel ihtiyaçlarını gerekliliği olup bu konuda çalışma yapılmaktadır. Nitelikli teknik personel kapasitesinin arttırılabilmesi konusunda dernek üyelerimiz bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Sektörün sorunlarını ve gelişimini yakından izleyerek çözüm önerileri oluşturma gayretindeyiz. Sektörel birlikteliğin sağlanılması ile sonuca yönelik çalışmalar yapılarak  sektörün başlıca sorunları olan merdiven altı ile mücadele, nitelikli teknik personel kapasitesinin artırılması ve  haksız rekabetin engellenmesi gerekliliğidir. Derneğimiz de bunun için elinden gelen çabayı göstermektedir.   Bölgeyi sektörümüz açısından olumlu olumsuz yanlarıyla değerlendirebilir misiniz? Bursa ilimiz bölgesel olarak İzmir ve İstanbul gibi birçok gelişmiş illere yakınlığı açısından fayda sağlamaktadır . Eskişehir,  Kütahya, Yalova, Bandırma ve Çanakkale’den üyelerimiz mevcuttur. Endüstri ve üniversite kenti olan Bursa, sosyal ve eğitim şartları açısından pek çok ilden avantajlı durumdadır. Ayrıca yüksek miktarda göç alması ve deprem bölgesinde olması açısından yıllanmış binaların yenilenmesi, ticari olarak sektörümüzü canlı tutmaktadır.   Önümüzdeki günlerde BURSAD olarak yürüteceğiniz faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verir misiniz? Faaliyetlerimiz eğitim konusu odaklı olarak sürmektedir . Bilindiği üzere HKS Has Asansör Kauçuk Plastik Metal San. Tic. Ltd. Şti. firması Sebahattin Şekerci ve sektördeki asansör firmalarının desteği ile Türkiye’de ilk asansör okulu (HAS Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)  2010 yılında inşaatı tamamlanarak  geçici kabulle Milli Eğitim Bakanlığı´na teslim edilmiştir. Aynı yıl eğitim öğretime başlamıştır.   Okulumuzun öğrencileri stajlarını üye firmalarımızda yapmakta, mezun olduklarında da öncelikle üye firmalarımızda istihdam edilmektedir. Bunun sağlanması için okul idaresi ile sürekli irtibatı sağlıyoruz. BTSO Mesyeb MYK belgelendirme sınav merkezi  üyelerimizden Diamant Asansör  ve Uçak Asansör desteği ile faaliyete geçmiştir. Böylece üyelerimizin teknik personelinin şehrimizde belgelendirilmeleri sağlanmış ve Ankara’ya yapılacak seyahat / işgücü kaybı masrafları önlenmiştir.   Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi laboratuvarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  Ayrıca yeni oluşturulan okul kütüphanesi  için üyelerimizden kitap  temin edilecektir. Dernek üye firmalarımızdan her ay bir firmadan bir yetkili kişiye okulda öğrencilere mesleki konularda ve asansör sektörü çalışma şartları konusunda bilgi verdirilmesi ve seminer yaptırılması planlanmaktadır.  Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji verimliliği birimi ile Türkiye’de bir ilk olan Derneğimizin desteği ile okullardaki Asansörlerin  güvenli olması için çalışmalar  yapılmış ve MEB den akredite bakım firmaları tanımı getirilmiştir.   Ayrıca Bursa’da 3 ayrı okulda asansör meslek bölümü açılması için  ön protokoller imzalanmıştır.