Dış Ticarette Satış Sözleşmeleri

Av. Zeynep Tepegöz Zeyneptepegoz@hotmail.com Dış Ticarette Satış Sözleşmeleri Dış ticarette satıcı, mal veya hizmeti sözleşme şartlarına uygun olarak alıcıya sunarken, alıcı da mal veya hizmetin bedelini satıcıya ödemektedir.  Uluslararası ticari ilişkilerin ilk aşamasında satıcı ile alıcı aralarında görüşerek belli bir malın (veya hizmetin) alışverişinin yapılması hususunda niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Her iki taraf arasında bir anlaşmaya...

Devamını oku

EVDEN ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

[caption id="attachment_11579" align="aligncenter" width="170"] AV. Zeynep TepegözASFED Avukatı[/caption] EVDEN ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ Evden Çalışma Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde “Uzaktan çalışma, işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir”, şeklinde...

Devamını oku

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA  NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Av. Zeynep tepegöz Türkiye ASFED Vekili   MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA  NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?  Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir? Mesleki sorumluluk sigortası avukat, muhasebeci, mali müşavir, eczacı, doktor gibi bazı mesleklerin icrası sırasında yetersiz ve hatalı işlemler sonucunda üçüncü kişilere verilecek zararların tazmini için kullanılan bir sigorta türüdür. Avrupa Birliği uygulamaları kapsamında yasal düzenlemeler ile bir kısım meslekler yönünden...

Devamını oku

İŞÇİLER BAKIMINDAN İŞ KAZASI NEDİR ?

[caption id="attachment_11579" align="alignleft" width="101"] AV. Zeynep TepegözTÜRKİYE ASFED Avukatı[/caption] A         İŞÇİLER BAKIMINDAN İŞ KAZASI NEDİR ? İş kazası, işçinin işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkenle onu bedensel veya  ruhsal zarara  uğratan olaydır. İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir? 6331 sayılı kanunda İş Kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar...

Devamını oku

TİCARİ  UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI HALİNE GETİRİLEN ZORUNLU ARABULUCULUK

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR [caption id="attachment_11579" align="alignleft" width="169"] AV. Zeynep TepegözASFED Avukatı[/caption]             TİCARİ  UYUŞMAZLIKLARDA   DAVA ŞARTI HALİNE GETİRİLEN ZORUNLU ARABULUCULUK İşçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından “dava şartı” olarak uygulanan arabuluculuk müessesesi, bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ile tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda uygulanır oldu. Arabuluculuk ...

Devamını oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR AV. Zeynep Tepegöz AV. Zeynep Tepegöz ASFED Avukatı Kişisel Veri Nedir ?  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (KVKHK) ,  kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait olan her türlü bilgiye verilen addır.  Bu bilgiler; kişinin kimlik bilgileri, kişinin teşhisini sağlayan fiziksel bilgiler, psikolojik kimliği, cinsel yönelimi, kişinin ailevi, sosyal, ekonomik durumu, sağlık bilgileri, ayrıca kişinin...

Devamını oku

KONKORDATO NEDİR?

AV. ZEYNEP TEPEGÖZ AV. Zeynep Tepegöz ASFED Avukatı Konkordato; bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece tasdik edilen  anlaşmadır. Taraf olmayan ve bunu kabul etmeyen alacaklıları dahi bağlayan bir anlaşmadır Konkordato çeşitleri; İcra İflas Kanuna göre; adi konkordato ,İflastan sonra (iflas içi) konkordato, malvarlığının terki suretiyle...

Devamını oku

KARŞILIKSIZ ÇEKTE CEZAİ SORUMLULUK

Avukat Atilla TALAS / CE Mühendislik   KARŞILIKSIZ ÇEKTE CEZAİ SORUMLULUK Türk Ceza Kanunu genel olarak suç olan fiilleri ve bu suçların unsurlarını ortaya koyarken, Çek Kanunu aslında ticari bir fiil olan çek düzenleme fiiline belirli şartlar gerçekleştiğinde cezai bir yaptırım getirmiş ve bu yaptırımın ne şekilde uygulanacağını ortaya koymuştur. Bunu yaparken de ceza hukukundan farklı bir usul takip etmiştir. 2016 yılında yapılan bir kanuni düzenleme...

Devamını oku

MARKA TECİLİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

[caption id="attachment_11579" align="aligncenter" width="300"] AV. Zeynep TepegözASFED Avukatı[/caption] Marka,işletmelerin mal ve hizmetlerinitanıtmaya yarayan, bu mal ve hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayıran, aynı zamanda üretilen mal veya hizmetin simgesi olan isim, sözcük, şekil, resim, görüntü ve ibarelerden oluşan bir imdir. Ticari işletmelerin ticari unvanlarından farklıdır.Ancak Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescili yapıldığı takdirde ticaret unvanı da marka...

Devamını oku