Yeni Normal “Maske-Mesafe-Temizlik”

Dr. Ebru Görgü Kaya

Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kurucusu ve İşyeri hekimi.   4mevsim@dortmevsimosgb.com

 

 

YENİ NORMAL

“Maske-Mesafe-Temizlik”

Tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisi ile hayatımız yeni bir normal ile devam etmeye başladı. Hastalığın kısmen kontrol altına alınması ile birlikte yasaklar kademeli olarak sonlanırken tüm kuruluşlar işletmeleri için yeni kurallarını oluşturmaya devam ediyor. İnsanların yoğun olarak bulunacağı veya kapalı ortamlar içeren alanlar özel yaklaşımlar gerektirmektedir.

Ülkemiz için bu yeni normalin temeli; “Maske-Mesafe-Temizlik” olarak özetlenebilir. Ancak her işyeri kendi özelliklerine göre ayrı bir hareket planı oluşturmalıdır. Bu plan oluşturulurken de en büyük destekçileri iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olmalıdır. Bünyesinde hekim barındıran, uzun süredir hijyen konusunda ilkelerin eğitimlerini yapan bu profesyoneller pandeminin çıkış noktasında yine kritik bir rol üstlenmiştir.

DOĞAL HAVALANDIRMA ÖNEMLİ

İşyerlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi doğal havalandırmanın sağlanması veya mevcut doğal havalandırmanın artırılmasıdır. Klima sistemleri için bir yasak getirilmemiştir ancak içeri havasının sirküle edilmesi yerine, geri dönüş damperlerinin kapatılarak havanın dışarıdan alınması önerilmektedir.

 ATEŞ ÖLÇÜMÜ İHMAL EDİLMEMELİ

Bir diğer önemli husus ise çalışanların işe geldiğinde ateş ve semptom açısından kontrol edilmesidir. Çünkü işyerinde tek bir hasta bile bulunduğunda tüm iş güvenliği risk altında olacak ve çalışma verimi düşecektir. İşyerlerinin yeni normallerinden birisi de esnek mesai olacaktır. Tüm iş kollarında olabildiğince dönüşümlü olarak evden çalışma yapılması riskleri azaltacaktır.

SOSYAL MESAFE

Sosyal mesafe kuralları yeni normalimizin olmazsa olmazıdır. Bilimsel yayınlarda önerilen mesafeler 1,5-2 metre aralığındadır. Yakın temas riski taşıyan güvenlik görevlileri gibi çalışanlar ise yüz siperliği, eldiven gibi ek koruyucu önlemler almalıdır. Burada genelde yapılan hatalı uygulamalar tüm çalışanlara siperlik kullandırılması veya devamlı eldivenle çalışmak olmaktadır. Bu uygulamalar sadece yakın temas riski bulunan işlerde önerilmektedir. Ayrıca kullanılan tüm koruyucuların ayrı bir atık kutusuna atılması, tekrar kullanılacakların ise uygun dezenfektanlarla temizlenmesi kritik öneme sahiptir.

DOĞRU MASKE KULLANIMINA DİKKAT

Maske kullanımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus doğru maskenin doğru olarak kullanılmasıdır. Halihazırda kullanılan ve medikal maske olarak bilinen maskelerin onaylı ve belgeli olmak koşulu ile ortamdaki herkes tarafından takılması şartı ile oldukça koruyucu olduğu bilinmektedir. Ancak maskelerin doğru takılmaması veya sadece bazı kişilerin takması durumunda bu tip maskelerin koruyuculuğu bulunmamaktadır.

BULAŞ RİSKİ OLAN YERLER SIKLIKLA DEZENFEKTE EDİLMELİ

Asansörlerde elle temas edilen düğmeler, kapı ve kapı kolları gibi noktaların günde üç kez temizlenmesi önerilmektedir. Burada önerilen temizlik maddesi 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyudur. Bu karışımın bu tip sert yüzeylerde en az 1 dakika teması ile bulaş riskinin önüne geçilebilecektir. Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde asansörde fiziksel mesafe kuralına uygun kişi sayısı (maksimum kapasitesinin 3’te 1’i) ile sınırlandırılarak kullanılması sağlanmalı ve asansörlerde fiziksel mesafeye uygun işaretlemeler yapılmalıdır. Bazı yayınlarda ise asansör kullanacak kişiler arasında 6 feet yani 1,83 metre boşluk bulundurulması gerektiği belirtilmektedir.

Görünen odur ki Covid-19 hastalığının özellikleri keşfedildikçe hayatımıza yeni normaller eklenmeye devam edecektir. Unutulmaması gereken ise benzer birçok hastalığın da yayılma riski olduğu ve tüm dünyanın bu yeni gerçekle yüzleşmesi gerektiğidir.