“Uzakdoğu Mallarına Kota Uygulaması Gündemde”

1999 yılından bu tarafa Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi olan, iki yıla yakın süredir de Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Gürsel Baran, bu sayımızda dergimizin davetini kabul ederek, asansör sektör ile ilgili merak ettiğimiz soruları cevapladı. 

Son zamanlarda yerlileşme konusunda başarılı adımlar atan ATO Başkanı Baran’ın asansör sektöründe de bu konuya önem verilmesi noktasında yaptığı açıklamalar oldukça önemli. Röportajımızın detaylarında Nisan 2020’de uygulamaya girecek olan “Zorunlu Asansör Sigortası” uygulaması üzerine ATO’nun yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler aldık.

ANADOLU’DAN DÜNYAYA

19-21 Eylül 2019’da 2.Uluslarası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan ATO, tema olarak Anadolu’dan Dünyaya diyerek yerlileşmeye dikkat çemişti. Zirve ile Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlamak, ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanılması ve kırsal kalkınma hedeflerine katkı sağlaması amaçlandı. Coğrafi işaretlerin kullanımı aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel getiriler konusunda bir farkındalık yaratıyor. Tüm sektörlere yayılması ve birbirini tetiklemesi hedeflenen bu proje ile yerlileşme konusuna da bir katkı sağlanmış oluyor.

Baran: “Ülkemizin geleceğini, öz değerlerini üzerine inşa etmek İÇİN hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız

ATO’nun ev sahipliğinde düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi hakkında neler söylersiniz?

Bu zirvenin, Türkiye’nin ekonomik gelişiminde çok büyük yer edinecek geleneksel ve yöresel ürünlerimizin ekonomik değere dönüşmesi konusunda en faydalı organizasyonlardan biri olduğunu düşünüyoruz. İlkini 2017 yılında yaptığımız ve 30 oturumda 42 konuşmacının bilgilendirici konuşmalar yaptığı, 200’ü aşkın yerel ürünün stantlarda sergilediği, 42 oda ve borsamızın katıldığı ve 15 bini aşkın kişinin katıldığı zirve çok başarılı sonuçlar doğurdu. Anadolu’dan Dünyaya teması ile bu yıl gerçekleştirdiğimiz ikinci uluslararası zirvede de, coğrafi işaretli ürünlere ilişkin bilgi ve gelişmeleri takip etmenin yanı sıra, yerel ürünlerimizi tanıtmayı ve bu ürünlerin ticarileşmesine yönelik iş birliği platformlarının oluşturulması açısından çok önemli. Coğrafi işaretli ürünlerin dünyada yaklaşık 200 milyar doları aşan bir Pazar büyüklüğüne sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye yöresel ve geleneksel ürünleriyle zengin bir ülke. Bu değerlerin dünyaya tanıtılması, üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından büyük önem taşıyor. Ülkemizin geleceğini, öz değerlerini üzerine inşa etmek için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız.

UZAKDOĞU MALLARINA KOTA UYGULAMASI GÜNDEMDE

ASFED, yerli asansör üreticilerinin desteklenmesi ve uluslararası ölçekte bir Türk asansör markası çıkartmak için çalışmalar yapıyor. Bu konuda yerli sanayicilere destek vererek, kaliteli yerli asansörlerin kullanımının yaygınlaştırılması ve Türkiye markası oluşturulması için ATO ile birlikte ne gibi çalışmalar yapılabilir?

Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre asansör konusunda dünya pazarı 1 milyar dolar büyüklüğünde. Bunun yüzde 40’ını Shindler, Otis ve Thyssen alıyor. Türkiye asansör ithalatında dünyada ikinci sırada. Bu markalar servis ve bakımda da bu makine panoları ikame edecek yerli ürünü olmadığından çok ciddi kâr marjları ile çalışıyorlar. Japonya’da ve Uzakdoğu’da devlet desteklemek istedikleri alanlarda hisse karşılığı destek verip bir süre sonra da bu hisseleri firmalara devrediyor veya halka arz ediyor. Bizde de böyle bir model uygulanmaya başlanabilir. Sektörde Uzakdoğu mallarının özellikle kalitesiz olanları sektörde rekabeti zorladığı belirtiliyor. En az 2,5 katlık bir fark olduğu belirtiliyor. Bu konuyla ilgili olarak da kota uygulaması gündeme gelebilir.

ASANSÖR SİGORTASI SEKTÖRDEKİ VERGİ KAYBINI ÖNLEYECEK

Önümüzdeki yılın dördüncü ayında uygulamaya başlayacak olan “Zorunlu Asansör Sigortası” ile ilgili olarak ATO’nun bir takım çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Asansör sektörüyle ilgili çalışmaları 41 No’lu İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitemiz yürütüyor. Geçen dönemde asansör sigortası konusunda çalışmalar yapılmıştı. Bildiğiniz üzere 6 Nisan 2019 tarihinde Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız tarafından yayınlanan yönetmeliğin 13’üncü maddesinin 12’inci fıkrası ile, asansör yetkili servislere mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu geldi. Bu madde için yürürlük tarihi de 6 Nisan 2020 olarak yönetmelikte yer aldı. Bu konuda Oda olarak hazırlık çalışmalarına katılmış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizle birlikte Sigorta Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirilmiştik. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na da bir dosya ile sektörel sorunları aktarmıştık.

Komitemizde bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz, sektörde kayıt dışılığın olduğunu, piyasaya sunulan asansör sayısının gerçek rakam olmadığını ifade ediyorlar. Üyelerimiz bu soruna çözüm olarak “asansör mali sorumluluk sigortası”nı öneriyorlar. Türkiye’deki tüm asansörlerin sayısı, cinsi, kapasitesi gibi bilgilerin kayıt altına alınabilmesinin bir yolunun da sigorta şirketleri olduğunu belirtiyorlar. Çünkü milyonlarca aracın plaka ve ruhsat bilgileri bu sayede kayıt altında. Sektörde bakım, onarım ve montaj yapan merdiven altı şirketler olduğu belirtiliyor ve haliyle bunun sonucu olarak da vergi kaybı ortaya çıkıyor. 

Baran: “Mesleki eğitim konusu bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu”

ASFED sektörümüzdeki ara eleman sorununa yönelik olarak meslek liselerinde asansör bölümlerinin açılması üzerine Milli Eğitim ile bir protokol imzaladı. İlk okulunu Ankara’da açarken şu anda da Eskişehir ve Kayseri’de çalışmalar devam ediyor. Kaliteli iş gücünü artırmak adına ATO ne gibi çalışmalar yürütmektedir?

Mesleki eğitim konusu bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Asansör sektörüyle ilgili mesleki eğitim konusunda Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yürüttük.  Eğitim verecek mühendisleri temin etme, öğrencilere staj ve istihdam imkanı sağlama konusunda destek vereceğimizi ifade ettik. Bu çalışmalar henüz tamamlanmadı ancak sürekli gündemimizde yer alıyor.

2017 yılında “41. İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi” bir asansör çalıştayı yaptı. Buna benzer bir asansör çalıştayı hem komite hem de ATO destekleri ile birlikte ASFED ortaklığında düzenlemek konusunda neler düşünürsünüz?

41 No’lu İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitemizin “Asansör Çalıştayı” 22 Şubat 2018 tarihinde ATO Duatepe Hizmet Binasında yapılmıştı.  Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, A Tipi Muayene Kuruluşları, Belediye temsilcileri dahil olmak üzere 70 kişiden fazla katılım gerçekleşmişti. Çalıştayın ardından bir de rapor hazırlanmıştı. Gerçekten sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan çok etkili bir çalıştaydı. Üyelerimiz ihtiyaç hissettiği sürece benzer çalışmalara imza atmaktan büyük memnuniyet duyarız.

Ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından büyük önem taşıyor. Ülkemizin geleceğini, öz değerlerini üzerine inşa etmek için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız.