Mesleki Ve Hayati Sigortalarımız Onlara Emanet

MESLEKİ VE HAYATİ  SİGORTALARIMIZ ONLARA EMANET

NURER SİGORTA : “Doğru Sigorta, Doğru Poliçe, Doğru Hizmet”

 Nisan 2020 itibariyle asansör ve yürüyen merdiven sektöründe yeni bir dönem başladı. Mesleki Sorumluluk Sigortası olarak geçen ve işverene çok önemli katkılar sunarak, sektörde kaliteli hizmeti arttırmayı hedefleyen bu sigortanın artılarını işin uzmanı olan NUER Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eren’e sorduk. Eren, röportajımızda hem Türkiye ASFED üyelerine sundukları ayrıcalıklardan hem de sigorta anlayışlarından bahsetti. Keyifli okumalar….

 NURER SİGORTA’nın kurumsal yapısından biraz bahseder misiniz?

HAKAN EREN: Nurer Sigorta, 1996 yılında kurulan sigorta sektöründe 24 yılını tamamlamış deneyimli bir sigorta şirketidir.  Merkezimiz İstanbul Altunuzade’de olmak üzere, Taksim Şubesi ile birlikte 45 kişilik bir uzman kadro ile faaliyetlerini sürdürüyor. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş bir iş ahlakımız vardır. Bu doğrultuda maksimum hizmet ile müşteriye minimum maliyeti çıkartmayı benimser, her işimizde kaliteyi esas alırız diyebilirim. Sigorta bilincinin yaygınlaşması ve bunun işimize, hayatımıza kattığı değeri insanlara anlatabilmek önceliğimizdir. Doğru sigorta, doğru poliçe, doğru hizmet olunca yıllardır müşterilerimiz ile aramızda sağladığımız o güven bağı da sarsılmadan devam ediyor. 

Sigorta deyince çok kapsamlı bir iş dünyası aklımıza geliyor. NURER Sigorta daha çok hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

HAKAN EREN: Özellikle proje bazlı işlerde daha çok faaliyet göstermekteyiz. Örnek vermek gerekirse; yabancı sağlık sigortaları, seyahat sağlık sigortaları, asansör mesleki sorumluluk, vinç operatörleri mesleki sorumluluk, ortak alan sigortaları, sportif branşlarda sporcu sigortaları vb. Aynı zamanda tüm acentelik faaliyetlerinde olduğu gibi hayat, sağlık ve elementer (trafik, kasko, dask, konut, yangın sigortası gibi) branşlarda da uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Asansör ve yürüyen merdiven sektörüne ne kadar süredir hizmet veriyorsunuz? Bu çalışma dönemini nasıl değerlendirişiniz?

HAKAN EREN: Asansör sektörüne 2019 Ekim ayı itibariyle hizmet vermeye başladık. Ancak saha çalışmalarımıza Ocak 2020 itibariyle hız verdik. Nurer Sigorta olarak; poliçe içerik oluşumunun hazırlanmasında öncü olarak sektöre katkı sağlamış olup, diğer branşlarda da asansör firmalarına sigorta hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar Nisan ayında yürürlüğe giren mesleki sorumluluk sigortası ile sektörde faaliyet ivmemiz hız kazanmış olsa da bu süreçte gördük ki; pandemi etkileri tüm sektörler gibi asansör sektöründe de görüldü.

Sektörümüzden daha çok nasıl taleplerle karşılaşıyorsunuz?

HAKAN EREN: Asansör firmaları çoğunlukla yangın poliçesi, mesleki sorumluluk poliçesi, işveren mali sorumluluk poliçesi gibi yapılan tüm poliçeleri tek bir poliçede toplanmasını talep etmektedirler. Böylece maliyet açısından daha avantajlı olunacağı düşünülüyor.

“TÜRKİYE ASFED ÜYELERİNE ÖZEL %10”

Son dönemde sıkça konuştuğumuz, mesleki sorumluluk sigortasında sunduğunuz  özelliklerinden ve ayrıcalıklardan bahseder misiniz?

HAKAN EREN: “Mesleki Sorumluluk Poliçesi” genel  şartları   ile   sigortalının,   poliçede   belirtilen   ve   06.04.2019   tarihli ve  30737   Sayılı   Resmi   Gazetede   Yayınlanan   Asansör   İşletme   ve   Bakım   Yönetmeliği’nde   çerçevesi   çizilen   mesleki hizmetleri  yazılı  sigorta  süresi  içinde  ifâ  ederken  meydana  gelebilecek   mesleki   hata   ve/veya   ihmaller   nedeniyle  hizmet  verdiği  bina  sorumlusu  ve  diğer  üçüncü  şahıslar  tarafından  kendisine  ileri  sürülecek  zarar  ve   ziyan   taleplerinin   sonuçlarına   karşı,   Türkiye   Cumhuriyetinin   hukuki   sorumluluğa   ilişkin   mevzuatı   hükümleri   dahilinde   ve   bu   poliçede   yer   alan sigorta limitine kadar teminat altına alır. Çoklu şirketler ile çalışmamız sayesinde fiyatlama konusunda da asansör firmalarına desteklerimiz devam etmektedir. Çoklu şirketler ile çalışmamız mevcuttur. Bu şirketler Anadolu Sigorta, Quick Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Sompo Sigorta ve Corpus Sigorta dır. Şirketler bazında asansör bakım sayılarına göre karşılaştırmalı fiyat tablosu ile sektördeki en uygun fiyatlamayı vermekteyiz. Ayrıca Türkiye ASFED üyelerine özel şirket bünyesinde %10 indirim hizmetimiz de mevcuttur.

Bir iş verenin asansör mesleki sorumluluk sigortası yaptırırken dikkat etmesi gereken özellikler nelerdir?

HAKAN EREN: TSE’nin belirlemiş olduğu talimatnameye uygun olması ve belirlenmiş olan bu talimatname koşullarının poliçenin içeriğinde olmasına dikkat edilmesi esastır. Asansör firmaları özellikle denetleme süreçlerinden geçerken ve HYB belgelerini yenilerken denetleyiciler bu talimatnamedeki şartların poliçede olduğunu görmek istemektedir. Ayrıca ilgili talimatname mesleki sorumluluk içerdiğinden her türlü oluşabilecek zarar ve ziyanlardan da firmaları koruyacaktır.

“BU SİGORTA ASANSÖR MESLEĞİNE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAMAKTADIR”

Türkiye ASFED üyelerinin ya da genel manada sektör çalışanlarının mesleki sigortaya talebi nasıl?

HAKAN EREN: Firmalar genel anlamda çok fazla bilgi sahibi değiller. İş akışına mesleki sorumluluk sigortasına sadece zorunlu sigorta olması yönüyle bakılıyor. Oysa bu sigorta sektöre çok daha fazla katkı sunmaktadır. Özellikle asansörcülük mesleğinin önemine ve ne kadar özenle yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Biz NURER Sigorta olarak her asansör firmasına, konunun ehemmiyetini ve poliçe içeriğini doğru anlatarak, zorunlu poliçe olması algısının dışında, mesleğe hizmet ve yeterlilik katan bir araç gözüyle de bakmalarını sağlamaya çalışmaktayız.

EREN: “Sektör için bir önemli poliçe de; işveren mali sorumluluk sigortası”

Sektörümüze yönelik yeni bir çalışmanız daha var. Yaşanmasını hiç istemediğimiz işçi kazaları ile ilgili. Bu alanda nasıl bir çalışma hazırladınız?

HAKAN EREN: Nurer sigorta olarak biz de işçi kazalarının hiç yaşanmamasını temenni ederiz. Ancak ne yazık ki asansör sektörü işçi kazalarına çok açık. Bu da işçiyi ve işvereni maddi, manevi ve aynı zamanda bedenen tehlikelere sokmaktadır. İşçinin başına gelebilecek her türlü kaza, iş kazası olacağından işverenin de firma olarak çok fazla sorumluluğu mevcuttur. Buna yönelik olarak işveren mali sorumluluk sigortası ile işverene ve işçiye destek olmaktayız. Bununla birlikte kaza sebebiyle oluşabilecek maddi ve manevi tazminatlar için hem işçi hem de işvereni teminat altına alarak sektörü de korumaktayız.

EREN: “Maddi hasarlar bir yana; unutulmamalıdır ki sağlığa gelebilecek zararların asla telafisi yoktur”

Son olarak mesleki sigorta yatırmak isteyen sektör yöneticilerinize önerileriniz neler olur?

HAKAN EREN: Yaptırılan tüm sigortaları, parasal bir yük ya da yine yeni bir şey çıktı düşüncesiyle değil de, ileride zaruri bir ihtiyaçla bizi daha büyük dertlerden kurtaracak bir güvence gözüyle hayata geçirmeliler diye düşünüyorum. Olası bir kaza vb. durumlarda sigorta şirketlerinin yanlarında olabileceklerini de unutmamalarını isteriz. Sigortacılığın hasar anında ortaya çıktığını dikkate almaları esastır. Geri dönüşü olamayacak hasarları kendi cebimizden karşılamak neredeyse imkansız olacağından, bakış açımızı bu yöne çevirmemiz en doğrusu olacaktır. Maddi hasarlar bir yana; unutulmamalıdır ki sağlığa gelebilecek zararların asla telafisi yoktur.

 EREN: “Salgın ve pandemi döneminde yine müşterilerimizin daima yanında olduğumuzu beyan etmek isteriz”.

Salgın ve pandemi dönemi için özel sigorta çalışmalarınız da var m?

HAKAN EREN: Türkiye Cumhuriyet Devleti bu konuda pandemi hastanelerini belirlediği gibi tüm sigorta şirketlerine de sağlık sigortalarında teminatı da vermelerini sağlamıştır. Sağlık sigortası alacak her vatandaşımız için özel fiyatlama ve yine çoklu şirket seçeneğimizi sunmaktayız. Salgın ve pandemi döneminde yine müşterilerimizin daima yanında olduğumuzu beyan etmek isteriz.