Marka Satın Alana Destek

YURTDIŞINDA MARKA SATIN ALANA  2 MİLYON DOLAR DESTEK VERİLECEK

Ekonomi Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre; Bakanlık yurtdışından marka satın alan şirketlere hatırı sayılır bir destek sağlayacak. Ekonomi Bakanlığı 2023 ihracat stratejisi kapsamında önemli teşviklerle yerli şirketleri destekliyor. Yapılan açıklamaya göre; yurtdışında yerleşik prestijli markaların satın alınması suretiyle, ihracatçılarımız açısından pazara giriş avantajı elde etmek, hedef pazarlardaki dağıtım kanallarında aktif şekilde var olmak, böylelikle 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlamak amacıyla, 2011/1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikler 22/2/2018 tarih 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenleme kapsamında, yurtdışında yerleşik şirkete ait marka alımlarında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı toplamda ise 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.