Kalitenin Teknoloji İle Evrimi

Kürşat Kızılkaya
Merih Asansör Kalite Güvence Müdürü
Günümüzde kuruluşların stratejik kavramları arasında yer alan kalite, tüketiciler tarafından tercihleri belirleyen ana unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu kavrama klasik anlamda yaklaşıldığında, standartlara uyum ya da tüketici beklentilerine uygunluk olarak ele alınmaktadır. Günümüzde ise, kalite kavramı bu tanımlara sığmayacak derecede yeni boyutlar kazanmış olup günlük uygulamalardaki dağınıklığından kurtarılmış, dar tanımlama kalıplarından çıkarılmış, esnek ve dinamik bir çerçeve içine yerleştirilmiştir.
Bir kuruluş için en önemli unsurlardan bir tanesi müşteridir. Çok geniş seçme şansına sahip müşterilere hızlı, sürekli ve kusursuz hizmet sunmak zorunlu hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu durum rekabeti doğurmuştur. Rekabet, hem sunulan ürün ya da hizmetin daha ucuz, hem de daha fonksiyonel yani kullanıcı beklentilerini tam karşılıyor olması zorunluluğunu gerektirmektedir.  Üretimin tüm aşamalarına girdi olan müşteri taleplerinin çok iyi algılanması, üretilenin satılması değil, satılabileni üretir hale getirmiştir. SIFIR HATA İÇİN RİSK VE SÜREÇ YÖNETİMİ Ürün veya hizmet sunumunun tüm aşamalarını belirleyerek her defasında aynı kalitede çıktının elde edilmesi süreç ve risk yönetimi ile mümkün kılınmaktadır. Ön görülebilen risklerin kabul edilebilir seviyelere indirgenmesi için iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Üretim ve hizmet sunumun tüm aşamalarında değişkenlerin dinamik olarak yönetilmesi, hataların tespiti ve kaynağında çözülmesi ile sıfır hataya ulaşılabilecek, dolayısıyla kaynak kayıplarını ortadan kaldıracaktır.  Devinim esnasında işlenen bu değişkenlere ait olan kritik bilgilerin, kontrolü gerçekleştirecek olan kullanıcıya anlık olarak erişimi sağlanmaktadır. Bu da şekil 1.’de görüldüğü üzere operasyon ve bilgi teknolojilerinin günümüzde geldiği nokta olan ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleriyle mümkün kılınabilmektedir. Erişimin sürdürülebilirliği için veri akışının olduğu iş süreçleri standartlaştırılmalıdır.