İş Kazalarına Genel Bir Bakış Ve Sigortacılık

 

Erdem Doğan

NURER Sigorta Satış ve Pazarlama Sorumlusu

Dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana geliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her gün ortalama 5 bin, yılda ise 2 milyon işçi ölüyor ve 160 milyon işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Özellikle son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ile birlikte çalışma alanlarının genişlemesi, çeşitli büyüklükte ve nitelikte farklı araç gereç ve makinelerin kullanılması, insanların karşılaştıkları risklerin artmasına neden olmuştur. Sadece 2017 yılında yapılan incelemede yaşanılan iş kazası sonucu hayatını kaybeden sigortalı çalışan sayısı toplam 1633 kişidir. 2012 ve 2017 yılları arasındaki değişim incelendiğinde yaşanılan iş kazası sayısı ciddi oranda artış göstermiştir. Bu iki yıl baz alındığında 2012 senesinde 74 bin 800 civarında iş kazası geçiren çalışan sayısı; 2017 yılında 360 bine yaklaşmıştır. 1995 yılı ile 2017 yılı arasındaki fark göz önüne alındığında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanılan can kaybı sayısı 1995 yılında 919 iken; 2017 yılında 1633 olarak tespit edilmiştir.

Ülkemizde 2018 Ocak ayı verilerine göre iş kazalarının sektörlere göre dağılımı ve can kaybı sayısı şu şekilde olmuştur. En fazla can kaybı inşaat sektöründe 587 kişi ile meydana gelmiştir. İnşaat sektörünü, 233 sayısı ile taşımacılık sektörü takip etmektedir. Ticaret, büro eğitim ve güzel sanatlar sektörlerinde meydana gelen iş kazalarında can kaybı sayısı ise 162’dir. Metal işleri sektöründe 85, asansör sektöründe ise 28 can kaybı yaşanırken, madencilik sektöründe 86, genel işlerde 69, çimento, toprak ve cam sektöründe 58, konaklama ve eğlence sektöründe 47, gıda sanayisinde 41, gemi yapımı ve deniz taşımacılığı sektöründe 33, dokuma, hazır giyim ve deri sektöründe 32, avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık sektöründe 31, enerji sektöründe 30, petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç sektöründe 28, ağaç ve kağıt sektöründe 27, savunma ve güvenlik sisteminde 21, sağlık ve sosyal hizmetlerde 12, basın, yayın ve gazetecilik alanında 4, iletişim sektöründe 3, banka, finans ve sigorta sektöründe ise 2 can kaybı istatistiklere yansımıştır. Ayrıca, iş kazaları sebebiyle yapılacak işin üretim hacmi de buna bağlı olarak  azalmaktadır.

İşveren Sorumluluk Sigortası ve Asansör Kazaları

Asansör ve yürüyen merdiven faaliyet kolunda hizmet veren firmaların çalışanlarının olası iş kazalarında bedeni hasar görmesi durumunda işverenin çok ciddi hastane masrafları ve iş göremezlik tazminatı ödeme durumunda kalması söz konusudur. Bütün bu veriler ışığında, işverenlerin  özellikle riskli meslek kollarında faaliyette olan firmaların  çalışanlarının görevini icra ederlerken iş kazalarına karşı olası mesleki ve hukuksal riskleri, işverenin belirleyeceği limitler çerçevesinde yaptıracakları. “İşveren Sorumluluk Sigortası” ile de teminat altına alabileceklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu vesileyle işveren ve işçi en azından mesleki ve hukuki olarak sıkıntı yaşamaktan kurtularak gönül rahatlığıyla ve kurallara uyarak işlerini yapmaya devam edeceklerdir. Şu unutulmamalıdır ki, riskler hayatımızın her alanında olacaktır. Önemli olan bu riskleri nasıl minimuma indirebileceğimiz konusudur. Burada sigorta yaptırmak, işin olmazsa olmazıdır. Ünlü “olmak ya da olmamak” sözüne gönderme yaparsak; bütün mesele , tüm bu riskler altında; “sigortalı olmak ya da olmamaktır”.