E-İhracat Eylem Planı

EKONOMİ BAKANLIĞI 2018-2020 E-İHRACAT STRATEJİNİ UYGULAMAYA BAŞLADI

Şirketlerin çağın koşullarına uyum sağlayıp ayakta kalabilmesi için, bilişim çağına uygun iş modellerini gözden geçirmelerine bağlı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu doğrultuda bir eylem planı hazırlayan Ekonomi Bakanlığı, geleneğe bağlı iş modellerini sürdürerek ihracat planları yapan işletmelere bir uyarıda bulundu; “Dünya geleneksel ihracat modellerinden vazgeçti”. Ekonomi Bakanlığı, işletmelerin hızla artan gelişen ve değişen bilişim çağına ayak uydurarak dünya standartlarını yakalayabilmeleri için önemli bir “e-ticaret stratejisi” ve “eylem planı” hazırladı. Plan iki yıllık bir hedef ile 2020 yılına kadar tüm şirketlerin bu konuda alt yapı çalışmalarını başlatmasını öngörüyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) Yüksek Planlama Kurulunun 31/01/2028 tarihli ve 2018/1 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Bakanlık; teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek için firmaların bütün iş modellerini yeniden ele almasının çağın bir zorunluluğu olarak değerlendiriyor.

Türkiye Dünya Geneline Hizmet Veren Bir E-Ticaret Merkezi Olacak Dünya’da pek çok şirketin geleneksel yöntemlerle ihracat yapmaktan uzaklaşmaya başladığını açıklayan Bakanlık, ihracatta bilişim ile birlikte yeni bir eko sistemin kurulmaya başladığına dikkat çekiyor. 7 hedef ve 23 eylemden oluşan 2018-2020 E- Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı ise Türkiye’yi dünya genelinde hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklama ve e- ticaret strateji ile eylem planı şu şekilde: “Bilindiği gibi, dünya genelinde başta bilişim ve iletişim alanlarında olmak üzere ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, firmaların ürün ve hizmetlerinin tedariğinden nihai tüketicilere ulaşımına kadar bütün iş modellerini yeniden ele almasını zorunlu hale getirmektedir. Bu süreçte, mal ve hizmetlerin dijital ticaretinin hızla yaygınlaştığı, ülkelerin kendi içlerinde ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticaretin geleneksel yapıdan ve usullerden uzaklaşarak giderek artan bir şekilde elektronik ortama taşındığı görülmektedir. Küresel boyuttaki bu gelişmeler doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından; e-ihracatı ihracatçılarımız için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla daha fazla yer almasını sağlama, e-ticaret alanında ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir ekosistem oluşturma ve böylelikle Türkiye’yi dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonuyla, ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak, e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” 7 hedef ve 23 eylemden oluşmaktadır. e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) aşağıdaki stratejik hedefleri içermektedir;  Lojistik alanında geliştirilecek formüller ile e-ihracata ilişkin sektörün kapasitesinin geliştirilmesi,  Gümrük işlemlerinin sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesi,  Sınır ötesi e-Ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi,  E-ihracatçılarımızın uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması,  E-ihracatçı firma sayısının artırılması,  KOBİ’lerimizin ve mikro girişimcilerimizin e-ihracatçı olmalarının sağlanması,  E-İhracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi.