Bakım Ve Periyodik Kontroller  Devam Edecek

BAKIM VE PERİYODİK KONTROLLER  DEVAM EDECEK

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLDİRDİ

Türkiye ASFED, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 23 Mart 2020 tarihli bir yazı ile sektör çalışanlarının pandemi önlemleri kapsamında işlerini yapmakta zorlanmaları sebebiyle periyodik muayenelerin ertelenmesi hususundaki taleplerini 17 dernek adına bildirmişti. Bakanlık 1 Nisan 2020’de Türkiye ASFED’e cevabında; yazıda belirtilen önlemlerin alınarak, asansör bakım ve muayenelerin devamı kararını bildirmişti.

Ancak 31 ile giriş çıkışların yasaklanması ve karantina altında bulunana bazı il ve ilçelerde asansör bakım işlerinin aksaması sebebiyle Türkiye ASFED yeni bir yazı daha hazırlayarak; periyodik muayenelerin 1 ay, periyodik kontrol takiplerinin 2 ay ertelenmesi ile konunun mücbir sebepler kapsamına alınmasını talep etti. Bakanlık, Türkiye ASFED’in ilgili yazısına cevaben 6 Nisan 2020 tarihli bir yazı ile sektör çalışanlarının taleplerine şu şekilde cevap verdi. Buna göre; asansörlerin periyodik kontrol ve muayenelerinin gerçekleştirilmemesi durumunda yaşanacak riskler göz önüne alındığında, ertelemenin uygun bulunmadı. Bakanlık’ın 1 Nisan 2020’de Türkiye ASFED’e bildirdiği yazısındaki tedbirlerin alınarak bakım ve muayenelere devam edilmesi gerekliliği bildirildi.

 

Türkiye ASFED Başkan Yardımcısı:

“Bakım Yaptırmak İstemeyen Bina Yönetiminden İmza Alınarak, Asansörü Bakıma Kapatın”

Pandemi önlemleri kapsamında, bakım ve muayenelerin devam etmesi kararı alındı. Ancak uygulamada yaşanan birtakım sıkıntılar da gündeme geliyor. Konu ile ilgili kendilerine gelen bilgiler doğrultusunda bir açıklama yapan, Türkiye ASFED Başkan Yardımcısı ve ANASDER Başkanı Mustafa Demirbağ, sektör çalışanlarını uyardı. Bazı bina yönetimlerinin korona tehditi korkusuyla, binada yaşayanlar dışında kimseyi binaya sokmak istemediklerini ve asansöre bakım yaptırmak istemediğini bildirdi. Böyle bir durum ile karşılaşan sektör temsilcilerinin mutlaka; bina yönetiminden bu beyanlarını imza karşılığında almalarını ve asansörü kullanıma kapatması gerektiğini belirtti.

Demirbağ açıklamasında; “Bakanlığımızın kararı ile bakımların devamlılığı sağlanması için tüm sektör temsilcileri üzerine düşen görevi yapmalıdır. Ancak asansörün sahibinin bakım yaptırmak istememesi, binaya girişine müsaade edilmemesi gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda cebren bakım yapılamayacağından firmalarımızın bina yönetimlerinden bakım yapılmama gerekçesini Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile olduğunu belirten yazılı imza alması ve asansörlerin bakım yapılmadığı süreçte kapatılarak kullanılmamasını istemeleri zaruridir”, dedi.