Asansör Sempozyumu’nun Bildiri Katılımcıları 16 Eylül’de Açıklanacak

Asansör Sempozyumu’nun Bildiri Katılımcıları 16 Eylül’de Açıklanacak

Asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik 1993 yılından itibaren birçok kez etkinlik düzenleyen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde gelenekselleşen Asansör Sempozyumu, 10. kez 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Asansör Sempozyumu bu yıl, diğerlerinden farklı olarak 12. Uluslararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı - INELEX ile birlikte düzenleniyor.

Ülkemizde asansör alanındaki teknolojik yeniliklerin, uygulamaların ve bilginin paylaşıldığı en önemli platformlardan biri olan, Asansör Sempozyumu’na aşağıda sıralanan konularda bildiri sunarak; atölye çalışması ve kurs düzenleyerek; konferans, söyleşi, açık oturum ve panel konuları önererek katkı ve katılımda bulunulması için de bir çağrıda bulunuldu:

Bildiri Konuları İse Şöyle

 • Kumanda ve Kontrol Sistemleri
 • Kullanıcı ve Çevre Güvenliği
 • Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesi (SNEL) İyileştirmeleri
 • Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları
 • Teknik Personel ve Mühendis Eğitimleri ve Belgelendirme Çalışmaları
 • Asansör Sektöründeki Mühendislerin Hak ve Sorumlulukları
 • Asansörlerde Enerji Verimliliği
 • Yürüyen Merdiven ve Bantların Tasarım ve Teknolojisi
 • Yürüyen Merdiven ve Bantların Güvenlik Seviyesi İyileştirmeleri
 • Asansör Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Periyodik Kontroller ve Değerlendirme
 • Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi
 • Özel Asansör Uygulamaları
 • Asansör Aksam Muayenesi ve Ömürleri
 • Kabin ve Suspansiyon Tasarımları
 • PESSRAL Uygulamaları ve Değerlendirme
 • 81-20 Uygulamaları
 • Mevcut Binalara Asansör Tasarımı
 • Asansörlerde Kurtarma Senaryoları
 • İnvertorlerdeki Yeni Gelişmeler
 • Asansör Kumanda Panolarında Kontaktor Kullanımı
 • Makina Dairesiz ve Dişlisiz Asansörler
 • Asansörlerde Mobil Uygulamalar
 • Asansörlerde İklimlendirme ve Konfor Kriterleri
 • Yüksek Yapılarda Asansör
 • Mimari Tasarımlar
 • Double Deck
 • Double Drive
 • Trafik Hesabı
 • Mesleki Denetim
 • Diğer Elektromekanik Taşıyıcılar
 • Kentsel Dönüşüm ve Asansörler
 • Akıllı Bina Asansörleri (A +)
 • Asansörlerde İş Güvenliği
 • Engelsiz Yaşam ve Asansör
 • Asansör 4.0 ve Asansör
 • Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB)
 • 7/24 İletişim ve Erişim
 • Asansör Beslemelerinde Enerji Kalitesi
 • Otopark Sistemleri

 

   Sempozyum Takvimi
 

Bildiri başlığı, özeti ve yazar bilgilerinin
sempozyum sekretaryasına ulaştırılması

5 Haziran 2020

Bildirilerin sempozyum sekretaryasına
ulaştırılması

7 Ağustos 2020

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına
sonucun bildirilmesi

16 Eylül 2020