“Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği”Nde Dikkat Edilmesi Gereken Yenilikler

Muzaffer YAŞAR

RoyalCert Operasyon Müdürü

Elektrik Elektronik Mühendisi

muzaffer.yasar@royalcert.com

www.muzafferyasar.com

 

“ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ”NDE

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN YENİLİKLER

 

Sevgili Meslektaşlarım Merhabalar;

6 Nisan 2019 tarihinde ‘’Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’’ yayınlanmasının ardından sektördeki kimi temsilciler dört gözle beklediği yönetmeliğin karşılığını alamazken, kimileri de beklenen gün geldi deyip kolları sıvayıp çalışmalara başladı.  Bu yönetmelik ile birlikte nelerin değiştiğine beraber bir göz atalım;

 • Öncelikli olarak asansörün tescili konusunda bir değişiklik yapıldı. Piyasaya arz edilen asansörün tescil başvurusu, arz edildiği tarih itibarıyla 60 gün içerisinde asansörü piyasaya arz eden firma tarafından yapılır maddesi eklendi. Bundan önceki dönemlerde, ilgili idarelerin farklı uygulamalarına ve farklı belge isteklerine bu yönetmelik son vermiş oldu. Belirtilen 8 madde dışında asansör monte edenden belge talep etmemeleri gerektiği vurgulanmış oldu. İlgili idareye tescil başvurusu esnasında sunulacak faturanın da ayrıntılı olması, her bir asansör için ayrı ayrı belirtilmesi ve hayır amaçlı yapılacak olan asansörlerin de ispatlanması durumunda fatura talep edilmemesi gerekliliği eklenmiş oldu. İlgili idare tarafından kayıt altına alınmış olan asansörün beyan yükünde ve/veya beyan hızında ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde;
 • ……………….. - 15.08.2004 => TS EN 81-80
 • 08.2004 - 01.01.2012 => TS EN 81-1 / 2
 • 01.2012 – 01.09.2017 => TS EN 81-1 / 2 +A3
 • 09.2017 - ………………… => TS EN 81-20

İlk defa piyasaya arz edildiği tarihte yürürlükte olan standart gereklilikleri esas alınır ve tescil işlemi için şu yol izlenir:

 • Asansör uygulama projesi hazırlanır/hazırlatılır.
 • Ruhsat makamının onayına sunulur.
 • Onaylanan asansör uygulama projesine uygun olacak şekilde yeşil renkli bilgi etiketi alınır.
 • Esas periyodik kontrol raporuyla birlikte 60 gün içerisinde ilgili idareye başvurulur.
 • Asansörün tescil belgesi, EK-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

Kayıt altına alınmamış asansörün tescili için ise; yukarıda yazdığım tarihler ve standartlar geçerli olacak şekilde yeşil veya mavi renkli bilgi etiketli periyodik kontrol raporu ile birlikte, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur maddesi de geçici maddeye eklenmiş oldu.    

 • Asansör bakım sözleşmesinin ve bakım defterinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bakım sözleşmesi birden fazla asansörü kapsaması durumunda kimlik numarası ve açık adresinin belirtilmesi, bakım defterinin ise her asansöre özgü olması ve tüm teknik detayların yer alması vurgulamış oldu. Her hangi bir özel cihazla ya da şifrelemeyle bakımı engelleme veya kısıtlama yapılması konusuna da açıklık getirildi ve bakım sözleşmelerinde açıkça belirtilmesi gerekliliği vurgulanmış oldu. TS EN 13015: Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı, Bakım talimatları için kurallar standardında belirtilen gerekliliklere göre yapılır maddesine değinmiş oldu. Böylelikle bakım sözleşmesi imzalandığında, bakım firması bu standarda göre bakım yapılacağını kabul etmiş olacaktır. Bu konuda da dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de TS EN 81:28 Yolcu ve Yük Asansörlerinde Uzaktan Alarm konusudur. Periyodik kontrollerde asansör kırmızı veya sarı etiket aldığında bina sorumlusu ile asansör bakım firması arasında yaşanan anlaşmazlıklara binaen yönetmelik, bakımın neyi kapsadığını neyi kapsamadığını açık açık belirtmiş oldu.
 • Yönetmeliğin en can alıcı ve önemli noktalarından bir tanesi de kırmızı veya sarı etiket alan asansöre bakım yapılamayacağı konusudur. Bu konu her ne kadar asansörleri uygun etiket almaya zorlayacak ve sektörün işlem hacmini arttırıp sektörü canlandıracak güzel bir madde gibi gözükse de korsan firmaların da türemesine fırsat veren bir madde olabilir. Bakanlığımızın bu konuda tutumu sert ve takibi sıkı olursa bir problem yaşanmaz diye düşünüyorum. Bakanlığımızın geçen günlerde yayınlamış olduğu ‘’Asansör Sektör Raporu’’ verilerine göz atacak olursak; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) verilen firma sayısı 2 bin 442 adet ve çalışan kişi sayısı 31 bin 975 kişidir. Bu denli çok firmanın olduğu büyük bir sektörde kural koymak ve uygulamak gerçekten zor olacaktır. Bu konuda Sanayi İl Müdürlüklerine büyük görev düşüyor diye düşünüyorum.
 • Diğer maddemiz ise coğrafi bölge konusu, 24 Haziran 2015 tarihli yönetmeliği geliştirici yönde; “Faaliyet ana merkezinin bulunduğu coğrafi bölgenin dışında piyasaya arz edilen ve garanti edilen her asansöre yönelik satış sonrası hizmetler, asansör monte eden tarafından yerine getirilir. Asansörün piyasaya arz edildiği coğrafi bölgede, en az bir yetkili servis istasyonu bölge servisi olarak asansör monte eden tarafından kurulur veya bu Yönetmelik şartlarını sağlayan herhangi bir asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle bölge servisi olarak yetkili servis sözleşmesi yapılır. Ancak asansörün piyasaya arz edildiği farklı coğrafi bölge şehrinin, asansör monte edenin faaliyet merkezini bulunduran ilgili coğrafi bölge şehrine sınır veya komşu şehir olması durumunda, asansör monte eden tarafından bu şehirde ayrıca bölge servisinin kurulmasına veya bölge servisi sözleşmesi yapılmasına gerek duyulmaz.” maddesi ile komşu şehir ibaresi eklenmiş oldu. Yetkili servis sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve iki yılda bir yenilenir ayrıca teknik sorumlu olarak nitelendirilen mühendisin hangi alanlardan mezun olması gerektiği, tam zamanlı çalışması gerektiği ve farklı bir iş alanında faaliyet gösteren işveren bünyesinde istihdam edilemez maddesi de eklenmiş oldu.
 • Yönetmelikle gelen yeniliklerden bir tanesi de asansörlerde sigorta konusudur. “Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır.” Sigorta şartı yönetmeliğin yayın tarihinden 12 ay sonra 06.04.2020 tarihinde devreye girecektir.

Yönetmeliğimiz tüm sektör çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun.

Sevgi ve Saygı ile…