“Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği” Çıktı Asansörlerde Güvenlik Seviyesi Arttırıldı

Haber Yeliz Karakütük

Sektör çalışanlarının bir süredir beklediği “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 günü Resmi Gazete’de 30737 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkili birimlerince uzun süredir üzerinde çalışılan yönetmelikte montaj sonrası güvenlik seviyesinin arttırılarak asansör bakımını üstlenen firmaya yeni uygulamalar getirdiği görülüyor.

Yedi bölüm, yirmi bir maddeden oluşan yönetmelik; bakım, bakımın kapsamı, garanti süreleri ve geçerlilik koşulları, satış sonrası hizmetler, yetkili servis ve bina sorunlularının yükümlülükleri, mevcut asansörlerin güvenlik seviyelerinin artırılması ve idari cezalar ile ilgili kapsamlı bir mevzuatı içeriyor.

Yönetmelikte öne çıkan bazı uygulamalar ise şöyle;

  • Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmeyecek.
  • Asansör monte eden, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı en az üç yıl süreyle temin etmekle yükümlü olacak.
  • Bakım esnasında, bakım ve onarım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişi/kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, bakım sözleşmesinin imzaladığı firmaya ait olacak.

 

ASANSÖR KAYIT DEFTERİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Asansörün monte edilmesinden sonra, asansörün kimlik numarası, piyasaya arz tarihi ve tescil tarihi asansör kayıt defterinde belirtilecek. Asansör kayıt defterinin bitmesi durumunda, yeni defter bina sorumlusuyla bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından temin edilecek. Biten kayıt defteri, bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilecek. Ayrıca, kayıt defteri ile ilgili tüm gereklilikler halen kullanımda olan bütün asansörler için de geçerli.

 

GARANTİ KOŞULLARI

Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir. Değişimi yapılan aksam ve ya parçalar ise söz konusu değişimin yapıldığı tarih itibarıyla en az iki yıl süre ile garanti edilecek.

Garanti belgesinde tanımlanacak olan azami tamir süresi on beş günden fazla olmayacak. Tamirde geçen süre ise garanti süresine eklenecek.

Bina sorumlusunun garanti süresi içerisinde, asansörü monte eden firma dışında başka bir firma ile bakım sözleşmesi imzalaması halinde, asansör monte edenin garanti ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kalkacak.

 

YETKİLİ SERVİS SORUMLULUKLARI ARTTI

Satış sonrası hizmetler konusunda da ayrıca bir bölümün ayrıldığı yönetmelikte; asansörü monte eden firmanın coğrafi olarak kendi bölgesinden farklı bir bölgede hizmet vermesi durumda bir yetkili servis kurması ve ya bölgede yönetmelik koşullarında hizmet verecek başka bir firma ile yetkili servis anlaşması imzalaması gerekiyor. Ancak asansörün piyasaya arz edildiği farklı coğrafi bölgedeki şehir, monte eden firmanın bulunduğu şehre sınır komşusu ise yetkili servis kurulmasına gerek olmayacak. Yetkili servis anlaşmasının noter huzurunda yapılarak iki yılda bir yenilecek. 

 

ASANSÖRLERE 500 YÜZ BİN TL’LİK SİGORTA YAPILACAK

Yönetmeliğin 13. Maddesinin 12. Babında ise; satış sonrası hizmetler ve yetkili servislerin sorumlulukları kapsamında; yetkili servis olan firmalara asansör başına beş yüz bin Türk Lirası değerinde sigorta zorunluluğu getiriliyor.

 Yetkili servis, asansörlere verdiği bakım, onarım ve servis hizmeti kapsamında mesleki hata ve/veya ihmaller olması durumunda bina sorumlusu ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar taleplerini karşılaması için en az 500 bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptıracak. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılacak.

 

MEVCUT ASANSÖRLERİN DE GÜVENLİK SEVİYESİ ARTTIRILACAK

6 Nisan 2019’da yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” piyasaya yeni arz edilecek asansörler dışında mevcut asansörlerin güvenlik seviyelerinin arttırılması ile ilgili de yükümlülükler getiriyor. Bu göre; mevcut asansörün güvenlik seviyesi, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında monte edilmiş olan asansörün güvenlik seviyesine yakın eş değer bir seviyeye getirilerek arttırılacak. Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılmasına yönelik yürütülecek işlemlerde, Ek-4’te yer alan ve TS EN 81-80 standardında belirtilen tehlikeli durumlar ve söz konusu tehlikeli durumlara ilişkin bahsi geçen standart ile atıf yapılan çözüm önerileri esas alınır.


Güvenlik seviyesi artırılan mevcut veya 15 Ağustos 2004-24 Haziran 2015 döneminde piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış asansörler, bir defaya mahsus olmak ilgili idare tarafından tescil edilecek.