Asansör Eğitimde Yeni Bir Proje:“Yeni Nesil Asansörlerin Eğitimde Kullanımı”

Ergin Hiçyılmaz

Güvercinlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Elektrik Elektronik Alan Şefi

Ülkemizde çalışma çağındaki, üretken diye tabi edilen nüfus her geçen gün artıyor. Bunla birlikte değişmekte olan teknolojik gelişmeler, bu nüfus için hem fırsatları hem de riskleri beraberinde getiriyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip öğrencilerimizin yetişmesi ve değişen çağa uyum sağlayarak potansiyel gücünden yararlanılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak zorundayız.

Biz eğitimciler olarak, sahada aktif görev alacak öğrencilerimizi yetiştirirken görüyoruz ki okullarda kullanılan malzemeler ile çocukların sahalarda karşılaştıkları malzemeler arasında farkla doğabiliyor. Ben burada size bu ihtiyaçtan doğan ve asansör eğitimde yeni bir proje olarak geliştirdiğimiz örnek bir projeden bahsetmek isterim. Eğitimde gelişen teknoloji uyum sağlamak anlayışıyla; Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, bir yıl önce, “Yeni Nesil Asansörlerin Eğitimde Kullanımı” isimli projemizle Ankara Kalkınma Ajansı’nın “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”na başvuru yaptık. Başvurumuzun ardından, önce saha incelemesine kalıp daha sonrada desteklenmeye hak kazandık.

Asansör Sistemlerinde gelinen noktada yüksek değerlere ulaşılması, okullar açısından büyük ekonomik yük oluşturmaktadır. Ancak bu tarz proje ve destekler bizler ve ülkemiz için üretim, kalkınma ile sosyal refah düzeyini artırmak adına çok önemli bir fırsat olmaktadır. Bizlerde bu fırsatları değerlendirerek, okulumuzdaki atölye ve laboratuvarlarımızın Eğitsel ve Teknolojik Alt yapılarını güçlendirmek gayretindeyiz.

Bu projemizin konusunu oluşturan “Makine Dairesiz Asansör Sistemleri” setinin eğitsel olarak eğitim öğretime kazandırılması ile öğrencilerimizin işgücü piyasasında oluşan teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini ve bu konudaki gelişmelerine doğrudan katkı sunması sektörün gelişimi açısından çok önem arz etmektedir.

“Makine dairesiz asansör eğitiminde eksiklerimiz var”

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı-Asansör bölümü olarak en büyük sorunumuz; Asansör sektöründeki makine dairesiz asansör montaj ve bakımında çalışan işçi ve öğrencilerin bilgi düzeylerinin yetersiz olması ile asansör sektöründe yetişmiş nitelikli ara eleman eksikliğidir.

Yenilenen ve yükselen binalarımızla beraber her geçen gün asansörlerin hayatımızdaki yeri ve önemi artmakta. Yeni asansörlerin günün teknolojisine ve güncel standartlara uygun olarak montajının yapılması büyük önem arz etmektedir. Yeni asansörlerimiz kadar mevcut asansörlerimizin de güvenlik seviyelerinin arttırılması insan can ve mal güvenliği açısından önem teşkil etmektedir. Makine Mühendisleri Odasının verilerine göre son on yılda asansör kazalarının oranı %50 artmıştır. Bu durumun sebeplerinden birisi de yenilenen teknolojiye uygun asansörler konusunda montaj, bakım ve onarım yapabilecek teknik eleman eksikliğidir. Okulumuz bu projenin de etkisiyle yeterli donanıma sahip mezunlar vererek bu alandaki eksikliği giderecektir. Bu sorunların çözümü için atölyemize makine dairesiz asansör eğitim seti kurulacak ve bu eğitim setiyle öğrencilerimize ve sektör temsilcilerine mesleki yeterlilik ve standartlara uygun bakım, onarım ve montaj eğitimi verilecektir. Ayrıca mezunlarımızın istihdam oranlarını arttırılacak ve mezun olduklarında çalışacakları sektörlere hazır hale geleceklerdir.

Eğitimlerden de sektör de faydalanabilecek

Projemizin gerçekleşmesi ile okulumuzun asansör bölümünde eğitim gören öğrenciler, asansör sektöründe makine dairesiz montaj ve bakım yapan ara elemanlar, asansör sektöründe makine dairesiz asansörlerde montaj ve bakım yapmak isteyen fakat eğitimi olmayan kişiler, kuracağımız set ile eğitim alarak daha nitelikli ve vasıflı hale geleceklerdir.

Projemiz kapsamında eğitim verecek öğretmenlerimiz yurtdışındaki asansör montaj ve asansör ekipmanları fuarına katılacak olup bu şekilde mesleki yeterliliklerin arttırılması ve eğitim verecekleri öğrenci ve sektör çalışanlarına daha güncel bilgileri aktarması hedeflenmektedir.

Eğer ki bizler çalışma çağındaki nüfusumuza nitelikli bir eğitim ortamı ve onları sağlıklı kılabileceğimiz şartları sağlayamazsak Bakanlığımızın Eğitim 2023 Vizyonu Mesleki ve Teknik Eğitim Başlığı altında Türkiye’nin önüne koyduğu hedefleri gerçekleştiremeyiz demektir.

İstihdam dostu düzenlemeler önemli

Hedeflere ulaşmak için Kuvvetli ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelinde ise üretkenlik artışı ve yatırımlar yer almaktadır. Üretkenlik artışı hedefliyorsak nitelikli bir eğitimle işgücü piyasasında vasıf uyumunun sağlanması şarttır. İstihdam artışı için de işgücü piyasasında istihdam dostu düzenlemeleri gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu konuda izlenecek tüm politikalarda, şu an ilk kez uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitimin geliştirilmesine özel bir önem verilmesi gerektiğini de vurgulamalıyız.

Benim ile birlikte projenin hazırlayan Asansör Atölyesi Şefi Anıl Şenol’a ve katkılarıyla her zaman destek olan Okul Müdürü Nihat Şimdi’ye çok teşekkürlerimiz sunarım. Açılışımızda yanımızda olan; Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Etimesgut İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kıyak, Türkiye ASFED, ANASDER ve OSTİM OSB Temsilcileri ile Sayın TOSYÖV Genel Sekreteri Akif Temelli’ye buradan da bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.