Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası’nda Erteleme Yok

 

ASANSÖR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI’NDA ERTELEME YOK

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok vergisel uygulamada ertelemeye gidildi. 6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı resmi gazetede yayımlanan Asansör İşletme Bakım Yönetmeliği’nin Madde 13’ün 12. Fıkrası gereğince Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi planlanan “Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile ilgili de bir erteleme olup olmayacağı merak konusuydu. Konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili birimleri ile görüşüldü ancak asansörde mesleki sorumluluk sigortasının uygulamaya girmesi ile ilgili bir ertelemenin söz konusu olmadığı, planlanan zamanda yönetmelik hükümlerinin uygulamasına başlanacağı bildirildi.

 

ASANSÖR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI YÜRÜLÜĞE GİRDİ

Asansör İşletme Bakım Yönetmeliği’nin yayımlanmasının ardından, uygulamaya girmesi için bir yıl süre verilen “Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası” Nisan 2020 itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre bahsi geçen madde şöyle; “Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak; mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere; en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri; 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.”

Buna göre yetkili servisler, bakımdan kaynaklı oluşabilecek zararlar için mesleki ve mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Söz konusu sigortanın poliçe tutarının beş yüz adet asansör bakımına kadar 100 bin lira, beş yüz ila bin asansör bakımına kadar 250 bin lira, binden fazla asansör bakımında ise 500 bin lira olması belirtiliyor.