Sosyal Bir Gruptan Sektörün İlk Kadın Derneğine Yolculuk

SOSYAL BİR GRUPTAN SEKTÖRÜN İLK KADIN DERNEĞİNE YOLCULUK

Yasemin Bulut Anlattı...

“ Asansörde Topuk Sesleri” isimli bir sosyal  gruptan 10 ay gibi kısa bir sürede, sektör yararına faaliyetler sürdüren bir derneğe dönüşen oluşumun mimarlarından AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Bulut, ASFED ve ANASDER ile Ankara’da yapılan toplantının ardından Haber Asansörü’ne konuşarak; derneğin hedeflerini ve nasıl bir yol haritası belirlediklerini  anlattı.   “AYKAD, dünyada kadın ekonomisine karşı başlayan yönelimin bir yansıması olarak kuruldu” Tam adı; Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş kadınları Derneği olan AYSKAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bulut sözlerine; kendilerine sıkça sorulan “sektörde pek çok dernek varken neden bir kadın derneği kurdunuz”, sorusunu cevaplayarak başladı. YASEMİN BULUT: Dünyada  kadın emeğine  karşı başlayan yönelmenin bir sonucu olarak,  artık ülkemizde de kadınlar her alanda etkin görevler üstlenmeye başladılar. Kadın iş gücünün değer görmesinin bir yansıması olarak,  biz de sektöre emek veren kadınlarla bir araya gelerek  önce, “Asansörde Topuk Sesleri“ grubunu kurduk. Sonra da grubun beraberlik ve dayanışma temelinde oluşan gücünü, sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak bir toplumsal değere dönüştürmek için birbirine inanan 28 yürekli kadınla AYSKAD’ı kurduk. AYSKAD’IN KURULUŞ AMAÇLARI NELER? AYSKAD’ın kurucusu 28 yürekli kadınla yola çıktıklarını ifade eden Yasemin Bulut; kuruluş amaçlarını şöyle açıkladı: “Kuruluş amaçlarımızı;  var olan kadın iş gücünü görünür kılarak, sektörde daha fazla kadının istihdam edilmesini sağlamak, kadın bakış açısıyla geliştireceğimiz projelerle yerli asansörlerimizin kaliteli ve güvenli olduğuna dair toplumsal bilinçlendirme oluşturmak ve tabi ki olmazsa olmazımız nitelikli ara eleman yetiştiren meslek liselerimizi destekleyici çalışmalar yapmak, diye sıralayabiliriz.” “Tüm sektöre hitap eden çalışmalarda adımızı sıkça duyacaksınız” Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Bulut ile yaptığımız röportajda; toplumdaki yerli asansör algısına dair de önemli çalışmalar yapılacağından bahsetti. BULUT: “Asansörler günlük hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Çok kaliteli ve çok sağlam asansörler üretmemize rağmen yurtiçinde ve yurtdışında asansörlerimizi yeteri kadar tanıtamıyoruz.  Biz AYSKAD olarak; sektörde çok konuşulan yerli ve milli kavramının yanı sıra, asansörlerimizin aynı zamanda modern ve teknolojik yapısına da vurgu yaparak kamuoyunda toplumsal bir bilinçlendirme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sektörel bir kadın derneği olmamız sebebiyle tasarladığımız projelerimizi hem sektörel hem sektör dışı STK’larla birlikte hareket ederek hayata geçirmeyi planlamaktayız. Kadın emeğinin hak ettiği değeri bulması için sadece kadınlara yönelik çalışmalarda değil, tüm sektöre hitap eden çalışmalarda da adımızı sıkça duyacaksınız.” AYSKAD kendine nasıl bir yol haritası çizdi? BULUT: Sektörümüzün sorunlarına kadın bakış açısıyla çözümler üretmek üzere kurulmuş bir derneğiz. Çalışmalarımızı her biri kendi alanında profesyonel kadrolardan oluşan   komisyonlarımız üzerinden yürüteceğiz. 6 ana stratejide oluşturduğumuz komisyonlarımız projelerinin alt yapı  çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Kurumsal Yönetim Paydaş İlişkileri Komisyonumuz, kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sektör, sektör dışı STK’lar ve  sektör mensuplarıyla iletişim ve bilgi paylaşımları sağlayarak, sektörün gelişimi için çözümsel projeler hazırlıyorlar. Üye İlişkileri Komisyonumuz, derneğimizle ilgili tanıtım çalışmaları yaparak Türkiye genelinde bir iletişim ağı oluşturmak için çalışmalarda bulunuyor. Uluslararası İlişkiler Komisyonumuz, Türk Asansör Sektöründe bir kadın derneği kurulmasının ülkemize katacağı prestijin bilinciyle uluslararası arenada sesimizi duyuracak çalışmalar yapıyor. Eğitim ve Araştırma Komisyonumuz; mesleki eğitim çalışmalarına Ege Bölgesinden başladı. İzmir’de bulunan iki meslek lisesinde hayata geçireceğimiz projemizi 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz.  Son olarak diğer derneklerden farklı olarak kurduğumuz arabuluculuk ve uzlaşma komisyonumuzun içerik olarak sadece sektörümüze değil diğer STK’lara da  örnek olacağı kanaatindeyim. Komisyon başkanımız Av. Serap DEMİR’in  arabuluculuk eğitimi  almış deneyimli bir avukat olması, bu işe ne kadar ciddi yaklaştığımızın  bir göstergesidir. “Derneklerin güçlenmesi, federasyonumuzun güçlenmesi demek” Yasemin Bulut; “Dernekçilik boş zamanlarda yapılacak bir iş değildir” diyerek, sektörün güçlenmesi ve sorunların çözümü için dernek faaliyetlerinin arttırılması ve derneklerin güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, tüm sektör paydaşlarına derneklere destek verin çağrısında bulunuyor.  BULUT: Dünyada hızlı nüfus artışının gerektirdiği dikey yapılaşma ve robotic iş gücünün sahada kullanılamıyor olması, sektörün parlak geleceğinin en bariz göstergeleridir. Hal böyleyken ülkemizde diğer sektörlere bakınca  çok geri kaldığımızı görüyoruz. Hala bir organize sanayi bölgesine sahip değiliz, -ki günümüz koşullarında bu çok acı bir durum. Sorumlusu kim? Cevap net, aynı amaç uğruna bir araya gelemeyen STK’lar.  Bu güne kadar hep günü kurtarmışız. Sektörün geleceğini kurgulayacak bir kitlesel güç oluşturamamışız.  Sektör bu gün her türlü olumsuzluğa rağmen güçlü üreticiler sayesinde ayakta durmayı başarıyor. Üretim sanayimizi güçlendirmeliyiz. Sürdürülebilir kalkınmayı ancak böyle gerçekleştirebiliriz. Üretimimizi güçlendirirsek, uluslararası pazarda da  söz sahibi oluruz. AYSKAD olarak projelerimizi kısa, orta, uzun vadeli olarak üç aşamada hayata geçirmeyi planlamaktayız.   Sektörümüzün sürdürülebilir kalkınması çok kapsamlı ve çok önemli bir konu. Sürdürülebilir Kalkınma uzun vadede hayata geçirilecek projelerimiz arasında ilk sırada yer almakta.  Orta vade çalışmalarımız arasına koyduğumuz bir diğer önemli konu ise; uluslararası normlarda sivil toplumculuk anlayışını AYSKAD üzerinden hayata geçirmek. Bu ne demek? Bu “dernekçilik boş zamanlarda yapılacak bir iş değildir, zaman ve emek harcanarak, tam zamanlı yapılması gereken önemli bir toplumsal çalışmadır”, demek. Dernekler toplumları harekete geçiren dinamiklerdir. Dernekler; sözcülüğünü üstlendikleri  toplulukların tüm ihtiyaçlarını, isteklerini ve meziyetlerini en yüksek perdeden tüm kamuoyuna iletmekle mükelleftirler. Dernekleri gönüllülük esaslı insanlar çalıştırırlar. Burada tüm sektör mensuplarımıza sesleniyorum, lütfen herkes kendi bölgesinde bulunan derneklere üye olsun. Sesimizi duyurabilmemiz için, kitlesel olarak bir araya gelmemiz ve güçlenmemiz gerekiyor. Derneklerin güçlenmesi, federasyonumuzun güçlenmesi demek. Güçlü bir federasyona sahip olursak sorunlarımızın çözümü için devlet kademesinde daha aktif  çalışmalar yapabiliriz. “Kadın emeği çok değerlidir” Sektörde ki diğer derneklerden farklarını da anlatan Yasemin Bulut konu ile ilgili şunları söyledi; “Sektörümüzde genellikle yönetim kadrolarında  azımsanmayacak bir çalışan kadın kitlesi var. Firmaların  hayati fonksiyonlarını yöneten bu kadınlar bu güne kadar hep arka planda durmayı tercih ediyorlardı veya arkada bırakılıyorlardı. Biz AYSKAD olarak, bu kadınlara farkındalık yaratarak  ve yüreklendirerek,  aslında sektörde azımsanmayacak kadar çok olan kadın iş gücünü öne çıkarmış olduk. Her girişim, bütünün içindeki eksikleri görerek, fırsata çevirme eylemidir, bizler de sektöre emek veren kadınlar  olarak bütünün içindeki eksikleri  AYSKAD’ la tamamlamayı hedefliyoruz. Sektörümüzün çözüme ulaştıramadığımız her dönem artan sorunları var. Bunları şikayet ederek çözüme ulaştıramayız. Sorun sistemsel. O zaman sistemin içine girip sorunları birlikte çözeceğiz. Kadın emeği çok değerlidir, kadın, berekettir, kadın sağduyudur, kadın güçlüdür, kadın birliktir, beraberliktir.  Biz biraz kadın motivasyonu ile daha hızlı hareket edip sorunlara daha çözümsel yaklaşmaya çalışacağız. Her zaman ki gibi, kendimizi ispat noktasında daha fazla çalışmamız gerekecek belki ama konuşmaktan çok icraata geçmek gerektiğini farkına varacaklar. Bizim yapacağımız çalışmalar doğrultusunda “biz de yapabiliriz,  yapmalıyız” diyerek harekete geçileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla daha sonuca odaklı işler yapacağız. Umarım bu çalışmalarımız diğer derneklerimize de ilham kaynağı olur. “Kadınların iş hayatında ihtiyacı olan bir çok konuya hitap edecek eğitimler vereceğiz” Sektörün ilk kadın derneğine üye olmak isteyen kadınların, bu derneğe üye olmaları ile elde edecekleri kazanımları da sorduk. BULUT: Sektörel bir kadın derneği olmamız nedeniyle, önce çalışan kadınlarımızı güçlendireceğiz. Sürdürülebilir kalkınmada kadın iş gücünün önemini anlatacağız. Her ay düzenli olarak kişisel, ticari ve mesleki  eğitim programları düzenleyeceğiz. Kadınların karar mekanizmasında doğru sonuca varmaları için  finansman programlama, bütçe planlama, satış, pazarlama ve iletişim ağı oluşturma konularında eğitimlerimiz olacak. Yani kadınların iş hayatında ihtiyacı olan bir çok konuya hitap edecek eğitimler vereceğiz. Bunun dışında bir kadın derneğinin kurulmuş olmasının, sektördeki kadınlara özgüven sağladığını düşünüyorum. AYSKAD’ a üye olarak, “ ben bu sektördeyim, bir kadın olarak emek veriyorum ve arkamda beni destekleyen bir derneğim var, demenin güzelliğini yaşamalarını tavsiye ediyorum.   Biz, dünyada asansör sektöründe kurulan  ilk kadın  derneğiz. Ve bir Türk Kadını olarak bu girişimi hayata geçirmiş olmaktan gurur duyuyorum.