Türkiye Asfed, Sektörden Gelen Soruları Bakanlığa İletti

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED), 17 derneğin üyelerinden gelen sorular ve yazılı şikayetler üzerine Asansör Periyodik Kontrolleri esnasında yaşanan farklı uygulamalar hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’ne bir bilgilendirme notu hazırladı. Yapılan toplantılarda da dile getirilen hususlar, sektörden en çok gelen sorular doğrultusunda raporlandı.

16 Ekim 2020’de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Piyasa Gözetim Denetim Yönetmeliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sektör ile yaptığı istişareler doğrultusunda yeniden düzenlenerek, uygulamada karşılaşılan farklı yorumların ortadan kaldırılmasını hedefleyerek yeniden ele alınmıştı. Pek çok öneli konuda olumlu sonuçlar elde edilen çalışmalarda, uygulama farklıları Türkiye ASFED tarafından da ayrıntılı bir rapor halinde sunulmuştu. Yapılan yeni düzenlemenin ardından pek çok konuda önemli gelişmeler ve iyileşmeler sağlansa da, sahada karşılaşılan yeni sorunlar ise zaman kaybetmeden Türkiye ASFED’e iletilmeye başladı. 

Uygunsuz durum rapor öncesi firmaya bildirilmeli

Sektörden gelen talepler ve dernek yönetimlerinden Türkiye ASFED’e sunulan sorular doğrultusunda Aralık ayında bir değerlendirme yapılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’ne bir yazı halinde sunuldu. Genel Müdürlük konuya ilişkin cevap yazısını 18 Aralık 2020’de Federasyon ve ilgili tüm birimlere gönderdi.  Yeni yayınlanan PGD’ye ilişkin sektörden gelen ihbarlarda öne çıkan konu ise “muayene sırasında uygunsuz durumların firmalarla paylaşılmadan ve düzeltme imkânı sağlanmadan” olumsuz raporlar halinde sonuçlandırılması oldu. 

Yönetmelikler Türkçeye çevrilmeli

Yine öne çıkan bir konu ise İngilizce çevirisi yapılmamış olan bazı yönetmeliklerin, yürürlükte olduğu kabul edilmeyerek İngilizce yönetmeliğe göre yapılan uygulamaların uygunsuz kabul edilmesi sorunu idi. Türkiye ASFED’e sektören son zamanlarda gelen en büyük taleplerden biri ise; İngilizce yönetmeliklerin bir an önce Türkçeye çevrilerek sektör ile paylaşılması yönünde olduğu bildirildi.

 

 

Türkiye ASFED’e sektören son zamanlarda gelen en büyük taleplerden biri ise; İngilizce yönetmeliklerin bir an önce Türkçeye çevrilerek sektör ile paylaşılması yönünde olduğu bildirildi.