Meslekî Ve Teknik Eğitime Avrupa Birliği Desteği

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu Teknik Yardım Projesi” kapsamında pilot illerinden Samsun’da çalıştay düzenlendi. Çalıştay kapsamında 3 bin öğretmenin sektörle iş birliği içerisinde iş başında uygulamalı eğitimi ile mesleki eğitimde kalitenin artırılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi (IPA-II) kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu Teknik Yardım Projesi” faaliyetleri 1 Mart 2021 tarihinde başladı ve projenin pilot illerinden Samsun'da düzenlenen çalıştayla devam ediyor. 

Çalıştaya asansör sektörünü temsilen Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özçakır ve TASFED Müdürü Gülay Pala katıldı.

MEB: SEKTÖR DAHA GÜÇLÜ HÂLE GELECEK

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, meslekî ve teknik eğitimin sektör desteği ile daha da güçlü hâle gelmesi bekleniyor.

Sürece etkin katılımın önemine işaret eden MEB yetkilileri, “Güçlü bir meslekî ve teknik eğitim iş gücü piyasasının ve sosyo-ekonomik güçlenmenin işaretçisidir. Projenin diğer faaliyetlerinin yanında Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri ve 3 bin öğretmenin iş başında eğitimi ile meslekî ve teknik eğitimde günceli her daim takip eden ve gelişen, değişen dünyayı takip etmenin yanında, yön veren bir niteliğe kavuşacağız” diye konuştu.  

TASFED’DEN EĞİTİME DESTEK 

Çalıştay sonrası açıklama yapan TASFED Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özçakır, “Geleceğimiz olan meslek liseleri günün şartlarına ve sektörün belirlemesi ile yeni düzene göre yapılandırılıyor. Mesleğimiz elektrik elektronik alanı altında olduğundan öğretmenlerimizin montaj ve mekanik konusunda yeni bilgilere ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyacın, yapılacak bilgilendirmelerle tamamlanması için sektörümüze de önemli görevler düşüyor. Biz de bu noktada, üzerimize düşeni yaparak sürece katkıda bulunacağız” dedi.  

25 İL PİLOT SEÇİLDİ

Proje kapsamında pilot il olarak 25 il seçildi. Proje ile öğretmen ve idarecilerin eğitimi; öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi; öğrenciler için mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek hâline getirilmesi, kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi ve sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla meslekî ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

PROJE 36 AY SÜRECEK

23-27 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşen çalıştay ile sektör ve eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında mesleki ve teknik eğitimde kalitenin yükselmesi hedefleniyor. 36 ay sürecek olan proje ile 25 pilot alanı temsilen 3 bin öğretmenin iş başında uygulamalı eğitimi kapsamında, kurumsal kapasite geliştirme; farkındalık artırma, bilimsel ve teknik çalışmalar ve koordinasyon ve iş birliği mekanizmaları başlıklarında pek çok faaliyet gerçekleştirilecek. 

Çalıştayda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Operasyon Koordinasyon Birimi Üyesi Halil Emre Seçgin, Proje Kilit Uzmanı Besim Durgun, Proje Kısa Dönemli Uzmanı Eda Tüzemen, meslekî ve teknik alan öğretmenleri, sektör temsilcileri ile birlikte toplam 90 katılımcı yer aldı.