Masder’den ‘Bakım Yönetmeliği’ Eleştirisi; ’Yönetmelik Dikkate Alınmıyor’

Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (MASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Altundal, Türkiye’de Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne uygun bakım yapan firma sayısının çok az olduğunu söyledi. Altundal; “Denetimler yetersiz olduğu için önlem alınamıyor. Bu durumun temelinde de ülkemizdeki ahlâki sorunlar yatıyor” dedi.

DENETİMLER YETERSİZ 

Asansör montaj ve bakımına dair gündemi değerlendiren Altundal, denetimlerin yetersizliğinden şikâyet etti. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne uygun bakım yapan firma sayısının çok az olduğunu ileri süren Altundal, döviz kurunda yaşanan dalgalanma kaynaklı maliyet hesabı çıkarmakta zorluk yaşandığına dikkati çekti.  Altında, “Normalde paket asansör fiyatını alıyoruz, bu maliyetin üzerine işçiliği, personel giderleri, proje giderlerini ekleyerek maliyete ulaşıyoruz. Kar marjını üzerine ekleyerek maliyette ulaşıyoruz. Ancak fiyatlar konusunda maalesef ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi. 

FİYATLARDAKİ ÇEKİŞME SEKTÖRÜN SONUNU GETİRECEK

Altundal, piyasa koşulların zorlayıcı etkisiyle mücadele eden firmaların diğer yandan da montaj firmaları arasındaki fiyat rekabeti ile zarar gördüğünü vurguladı; “Asansör montaj fiyatlarında çekişme bu sektörün sonunu getirecek. Fiyat kırmaların sonu gelmiyor. Bu işin sonu yine ülkemizdeki ahlâki yapıya dayanıyor” diye konuştu. Altundal, şunları söyledi;

“Şu an iş almamak daha kârlı gibi görünüyor. Çünkü iş aldıkça zarara giriyoruz. Bir başka firmanın bakımı bize geldiğinde veya bizim yapmadığımız montajın bakımı bize teklif edildiğinde mecburen risk analizi yapıyoruz.” 

Denetim tutanağının, üç nüsha hâlinde hazırlanması gerektiğine değinen Altundal, bu tutanaklardan birisinin asansör firmasının dosyasına, diğerinin bina yönetiminine ve üçüncüsünün ise talep edilmesi durumunda asansörün eski sorumlusu olan firmaya verilmesi gerektiğini söyledi. 

MÜHENDİSLERİMİZ SAF DIŞI KALIYOR”

Altundal, Malatya’da avam projelerinin genellikle proje firmaları tarafından çizildiğini anlattı; projelerin asansör firmaları tarafından çizilmemesinin yanlış bir uygulama olduğunu söyledi. “Binanın trafik hesabı da dikkate alınarak asansörü  tasarlayacak kişi asansör firmasıdır. Bununla ilgili sorunlar yaşıyoruz” diyen Altundal, asansör firmalarında görevli mühendislerin proje dışında bırakılmasından yakındı. “Kanunen AVAM projelerinin asansör firmalarında çalışan mühendislislerin çizmesi esastır. Bu süreçte sorumluluk belediyelerindir” dedi.

DOĞRU MONTAJIN AŞAMALARI 

Asansör kuyusunun çapı hesaplandıktan sonra avam projenin çizilmesi gerektiğini kaydeden Altundal, proje ile kuyunun uyumlu olması hâlinde imalat sürecinin başlamasında herhangi bir sakınca olmayacağını belirtti. 

Asansör montajında izlenmesi gereken yol hakkında değerlendirmelerde bulunan Altundal, röleveyle başlayan sürecin projelendirilmesini takiben ray ve kapı montajı ile devam edilmesi gerektiğini söyledi. Altundal, “Bu noktada, asansörün kabin ölçüleri için gerekli siparişler verilir. Kabinlerin temin edilmesiyle birlikte makine yerleştirilir, halatlar atılır ve kabin kurulur. Burada işin yüzde 70’i tamamlanmış olur. Elektrik tesisatının, panoların kurulması ve etiketin iliştirilmesi ile süreci sonlandırırız” diye konuştu.  

Asansörün ruhsat aşamasına kadar varsa tüm eksiklerin giderilmesi gerektiğini hatırlatan Altundal, ruhsat alımıyla birlikte asansörün halka arzının önünde bir engel kalmayacağını vurguladı. 

EMİYET DEVRELERİNE DİKKAT!

Son kontrol aşamasında emniyet devrelerinin çalışıp çalışmadığına hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Altundal, çalışmayan bir aksam tespit edilmemişse asansörün etiketlenmesi için başvuruların yapılabileceğini söyledi.