Bursad: ‘Maliyet Artışlarından Etkileniyoruz’

Kurdaki yükselişe bağlı olarak malzeme fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken  Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) Başkanı Gültekin Baki, haksız rekabet koşullarından şikâyet etti. “Maliyetler sürekli yükselirken, özellikle merdiven altı firmaların özensiz olarak yaptıkları maliyet hesapları ile verdikleri düşük teklifler bizi müşteri karşısında sıkıntıya sokuyor” dedi. 

Asansörün montaj ve bakımı sürecinde yaşanan sıkıntıları değerlendiren Baki, maliyet hesaplama sürecinde yaşanan zorlukların arttığının altını çizdi. Maliyet hesabının malzeme, nakliye, işçilik ve işletmenin sabit giderleri çerçevesinde bir oran üzerinden yapılması gerektiğini söyledi. 

MÜHENDİSLİK HİZMETİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMELİ 

Asansör tasarım sürecine avam projeden başlayarak, uygulama aşamasında yapılan hesaplamalar ile devam edildiğini hatırlatan Baki, kuyu ölçeklerine göre belirlenen ölçülerde kuyu kesitinin tasarımının yapıldığını ve kuyu rölevesine göre avam projenin çizilmesi gerektiğini söyledi. 

Mühendislik çalışmasının titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Baki, “Ölçülerin doğru ve eksiksiz alınması tasarım hizmeti için önemlidir. Yoksa projenin başlangıcı hatalı olur. Bu da ileride sorunlara sebep olur” diye konuştu. 

PROJE DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

  • Asansör uygulama projesi
  • Asansör avam projesi
  • Asansör tescil dosyası
  • Asansör ruhsat dosyası
  • Asansör tasarımı
  • Asansör proje çizimi
  • Teknik dosya   

YOLCU ASANSÖRÜNDEKİ MONTAJ KADEMELERİ

Baki, montaj sırasında yapılması gereken iş işlemleri şu şekilde sıraladı: 

“Ray montajı, dış kapı montajı, makine ve sehpa kurulumu, süspansiyon ve kabin kurulumu, halat bağlantıları, ağırlık yerleşimi, regülatör ve halatlarının bağlantısı, makine dairesi, kumanda ve güç panosu kurulumu, kuyu içi, kuyu dibi, kabin üstü, kabin içi ve makine dairesi elektrik bağlantılarının yapılarak kat kasetlerinin montajına geçilebilir.”

KULLANICILAR İÇİN ASANSÖRÜN SÜREKLİLİĞİ ÖNEMLİ

“Montaj ustalık isteyen bir iştir” diye konuşan Baki, iş sağlığı ve güvenliği açısından kişinin ustalık belgesi, ilgili bölüme ait meslek lisesi diploması veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından alınan belgelerden herhangi birisine sahip olunması gerektiğini söyledi. 

Montajı iyi yapılmayan bir asansörün, konforsuz bir seyahat sunacağına işaret eden Baki, “Bu asansörler, kısa sürede arızalanmaya başlayarak kullanıcıları hem tehlikeye sokar hem de bakım maliyetlerini arttırır. Kullanıcılar için asansörün sürekliliği önemlidir. Hiç kimse arızalanmış bir asansör görmek istemez. Bu nedenle iyi montaj demek, kullanımı keyifli ve çalışması sürekli olan asansör demektir” dedi.

Asansör montajı gerçekleştikten sonra son kontrol ekibi tarafından uygunluğunun ve sağlamlığının kontrol edildiğini hatırlatan Baki, “Bu kontrolde tespit edilebilecek eksiklik ve arızalar proje sahibine bildirilir. Dolayısıyla ruhsat alabilmek için herhangi bir problemin ortadan kalkması sağlanmış olur” ifadelerini kullandı. 

RİSK ANALİZİNDE YÖNTEM

Yeni bakımlarda risk analizinin önemine işaret eden Baki, asansör risk analizi ile asansörün kullanımı sırasında oluşabilecek olası tehlikeler hakkında bilgi edinilebileceğini bildirdi. Baki, şöyle konuştu: 

“Risk analiz raporu Modül H ve Modül G belgesi olarak iki farklı yöntem ile alınır. Bakım almadan önce durum tespit raporu düzenlenerek, asansörde yapılması gereken iyileştirmeler hakkında bina sorumlusunun bilgilendirilmesi gereklidir.”

Asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımının, monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara göre yapılması gerektiğini kaydeden Baki, güncel standartta belirtilen koşulların da sağlanması gerektiğini söyledi.